Visa alla utgåvor

Allmän kostnadsökning påverkar frimärkespriser

Priserna för Postis kontanta brevtjänster ändras 29.9.2022. De kontanta brevtjänsterna omfattar bland annat samhällsomfattande inrikes och utrikes brev som är försedda med frimärke.

Den finländska konsumenten använder i medeltal mindre än 20 euro per år för sändning av brev. De ändrade priserna innebär därför en ökning på mindre än 2 euro per år.

Ett hushåll får för närvarande frankerade försändelser i genomsnitt endast var tredje vecka

Inflationen har fortsatt att öka och detta har en betydande inverkan på våra kostnader. Vi har gjort ett antal ändringar i vår verksamhet för att motverka kostnadstrycket.

På 2000-talet har nästan 70 procent av brevmängden försvunnit på grund av den elektroniska kommunikationen. De adresserade breven minskade med 8 procent under år 2021. Antalet brev som skickades av konsumenterna minskade ännu mer, med drygt 10 procent. Den sjunkande trenden inom papperspost kommer inte att stanna av. Utifrån den nuvarande sjunkande trenden beräknas mängden brev minska med upp till hälften av dagens nivå under de förestående åren.

Postis verksamhet finansieras av intäkter från de tjänster som kunderna betalar för, och bolaget får inget statligt stöd för sin verksamhet.

Dessa ökningar garanterar samhällsomfattande postutdelning i hela landet.

– Ett riktigt brev och kort har fortfarande en stor betydelse, och vi är säkra på att det kommer att finnas en efterfrågan på dem under en lång tid framöver. Vi måste emellertid höja priserna så att porto täcker kostnaderna som fortsätter att öka, säger Sami Määttä som ansvarar för affärsverksamheten för konsumentbrev hos Posti.

Inrikes brev indelas i fyra viktklasser enligt gramvikt. Priset för inrikes kort och brev på högst 50 gram är 2,10 euro från och med 29.9.2022 (+0,15 euro).

Priset för utrikes kort och brev på högst 20 gram är 2,25 euro i Priority-klass (+0,20 euro) och 2,10 euro i Economy-klass (+0,15 euro).

Priset på julfrimärket är 1,40 euro såsom tidigare meddelats.

Priserna för alla inrikes viktklasser motsvarar multiplar av priset för ett fixvärdemärke. För det lättaste brevet eller postkortet (1-50 g) räcker det med ett fixvärdemärke, för nästa viktklass (51-250 g) räcker det med två fixvärdemärken och för den tredje viktklassen (251-1000 g) behövs 4 fixvärdemärken. De tyngsta breven på upp till 2 kilogram kräver sex fixvärdemärken.

Alla inrikes och utrikes fixvärdemärken som köpts före prisökningen duger som sådana, utan extra frimärken, även efter ändringen. Även gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken kan fortfarande användas för eftersändning. Deras värde motsvarar ett inrikes fixvärdemärke, vars värde från och med 29.9.2022 är 2,10 euro.

De nya priserna på alla brevtjänster finns på Postis webbplats i prislistan www.posti.fi/priser

Frimärken kan köpas på cirka 3 000 försäljningsställen eller i Postis webbutik: www.posti.fi/ostoksille