Visa alla utgåvor

Den tekniska störningen vid Helsingfors postterminal åtgärdas på många sätt, en del av den post som delas ut med dagsposten fördröjs fortfarande i Helsingfors

Störningen begränsar sig till de nedan nämnda postnummerområdena i Helsingfors och gäller endast en liten del av försändelserna. Korrigerande åtgärder för att lösa situationen pågår. Produkter som inte annars går igenom på normalt sätt i den maskinella sorteringen plockas ut i Postis kuvert för att skickas till adressaten. Detta minskar den fördröjning som orsakas av de tekniska störningarna. Förseningarna är för närvarande 2–7 dagar.

Den tekniska störningen i sorteringsmaskinen är helt exceptionell. Det kuvert som Posti använder för att plocka försändelser är ett temporärt kuvert som normalt är avsett för adressändringar och som finns färdigt i vårt lager. Meddelandet på kuvertet om adressklarering gäller inte adressatens försändelser och förutsätter inga åtgärder av adressaten. Förseningen gäller inte tidigutdelningen av dagstidningar, utdelningen av paket eller andra Postis tjänster.

Förseningen gäller endast en liten del av försändelserna. De är sådana brev, annonser, tidskrifter, dagstidningar som delas ut med dagsposten eller småpaket som delas ut genom brevinkastet och som inte går igenom den maskinella sorteringen på normalt sätt. Deras digitala adressuppgifter måste säkerställas innan de förs till utdelningen.

En del försändelser fördröjs inom följande postnummerområden i Helsingfors:

00180, 00200, 00210, 00220, 00240, 00310, 00320, 00400, 00600, 00610, 00620, 00630, 00640, 00650, 00660, 00670, 00680, 00690, 00700, 00710, 00720, 00730, 00740, 00750, 00760, 00770, 00780, 00790, 00890, 00900, 00920, 00940, 00950, 00960, 00970, 00980, 00990.

På Helsingfors postterminal sorteras cirka 80 procent av landets papperspost. Om det blir störning i någon av sorteringscentralerna kan en del av områdets post sorteras på Postis andra sorteringscentraler, till exempel i Tammerfors, Kuopio eller Uleåborg.

Vi beklagar förseningen och eventuella olägenheter som detta kan medföra.