Visa alla utgåvor

Den tekniska störningen på postcentral i Helsingfors orsakar fortfarande dröjsmål

Störningen är begränsad till vissa postnummerområden i Helsingfors. Avhjälpande åtgärder för att lösa situationen pågår.

Postcentral i Helsingfors upplever störningar i tekniken för sortering av papperspost, dvs. brev, tidskrifter, tidningar och reklam. Denna utdragna störning gäller försändelser som inte går igenom den maskinella sortering på normalt sätt, utan vars digitala adressuppgifter måste att kontrollera. Förseningarna är för närvarande 2-7 dagar.

I Helsingfors förekommer förseningar i utdelningen av dagspost för postnummerområdena: 00180, 00200, 00210, 00220, 00240, 00310, 00320, 00400, 00600, 00610, 00620, 00630, 00640, 00650, 00660, 00670, 00680, 00690, 00700, 00710, 00720, 00730, 00740, 00750, 00760, 00770, 00780, 00790, 00890, 00900, 00920, 00940, 00950, 00960, 00970, 00980, 00990.

Nästa uppdatering publiceras i veckan 27.

Förseningen kan gälla brev, tidningar, reklam och små paket som levereras med dagsposten och ryms i post- eller brevlådan. Som en försiktighetsåtgärd har vi även förlängt förvaringstider på paket vars ankomst anmäls per post. Förseningen gäller inte tidigutdelningen av dagstidningar, utdelningen av paket eller andra Postis tjänster.

På Helsingfors postcentral sorteras cirka 80 procent av landets papperspost. Om det blir störning i någon av sorteringscentralerna kan en del av områdets post sorteras på Postis andra sorteringscentraler, till exempel i Tammerfors, Kuopio eller Uleåborg.

Vi beklagar förseningen och eventuella olägenheter som detta kan medföra.