Visa alla utgåvor

Posti beklagar förseningen i pappersposten – en störning i en sorteringsmaskin i Helsingfors postcenter orsakar förseningar i området

Postcenter i Helsingfors upplever störningar i tekniken för sortering av papperspost, dvs. brev och tidskrifter. Störningen är begränsad till vissa postnummerområden i Helsingfors. De flesta av orsakerna till störningen har åtgärdats, men en del är fortfarande under arbete.

”Vi beklagar de olägenheter som detta orsakat våra kunder. Denna utdragna störning gäller försändelser som inte går igenom vår maskinella sortering på normalt sätt, utan vars digitala adressuppgifter vi är tvungna att kontrollera innan våra postutdelare tar försändelserna till mottagarna”, säger Sami Reponen, produktionsdirektör vid Posttjänsterna.

Lokala förseningar i andra delar av landet

Det har förekommit lokala förseningar i utdelningen av brev, tidskrifter och reklam även i andra delar av landet under de senaste månaderna, men situationen har förbättrats. Dessa förseningar har orsakats av ett antal stora förändringar i utdelningsrytmen och i den maskinella sorteringen.

Sami Reponen betonar att Posti genom de förändringar som gjorts vill säkerställa postutdelning även i fortsättningen, trots att mängden papperspost minskar kraftigt hela tiden.

”Dessa svårigheter i förändringsfasen är olyckliga för alla, men när förändringarna väl har genomförts kommer vi att kunna dela ut försändelser direkt i brevinkast eller brevlådor även under de kommande åren. Finländarna värdesätter att få försändelser utdelade ända hem parallellt med digitala tjänster.”

Minskningen av mängden papperspost beror på förändringar i kundernas behov. Eftersom postmängden även varierar geografiskt beroende på avsändarnas behov, förutsätter detta att Posti tar i bruk olika utdelningsmodeller.

”Vi har gjort stora, samtidiga förändringar i utdelningsrytmen för pappersförsändelser och i den maskinella sorteringen som föregår utdelningen. Det uppstod oväntade komplikationer med samordningen av de pågående förändringarna som tyvärr märktes i form av förseningar för våra kunder”, säger Reponen.

Ovan nämnda störningar påverkar inte dagstidningar eller paket som delas ut av Posti.

”Personalbristen inom dagstidningsutdelningen har minskat och vi kan dela ut tidningarna på normalt sätt på morgonen.E-handelns popularitet och antalet paket har ökat under coronatiden, och paketautomaterna kan ibland vara fulla. Paketen måste då omdirigeras till en annan plats än den närmaste automaten, och detta kan naturligtvis vara irriterande för kunderna. Mindre än 5 procent av de e-handelspaket vi levererade förra veckan levererades mer än en halv kilometer från det ursprungliga uthämtningsstället”, säger Reponen.

Posti kommunicerar regelbundet om störningar på sin webbplats: Meddelanden och störningar för privatpersoner och företag – Posti