Visa alla utgåvor

Den tekniska störningen på postterminalen i Helsingfors orsakar fortfarande dröjsmål

Den tekniska störningen på postterminalen i Helsingfors orsakar fortfarande dröjsmål. Vi räknar med att förseningarna kommer att minska betydligt under nästa vecka.

I Helsingfors förekommer regionala förseningar i utdelningen av dagspost för postnummerområdena: 00180, 00200, 00210, 00220, 00240, 00310, 00320, 00400, 00600, 00610, 00620, 00630, 00640, 00650, 00660, 00670, 00680, 00690, 00700, 00710, 00720, 00730, 00740, 00750, 00760, 00770, 00780, 00790, 00890, 00900, 00920, 00940, 00950, 00960, 00970, 00980, 00990.

Tekniska störningar i samband med automatiseringen i Helsingfors postterminal orsakar dröjsmål. En del av orsakerna till dröjsmålen har åtgärdats, men vissa är fortfarande under arbete. Vi fortsätter sorteringen även med undantagsarrangemang, så att situationen orsakar så små olägenheter för våra kunder som möjligt.

Nästa uppdatering publiceras tisdagen den 7 juni.

Förseningen kan gälla brev, tidningar, reklam och små paket som levereras med dagsposten och ryms i post- eller brevlådan. Som en försiktighetsåtgärd har vi även förlängt förvaringstider på paket vars ankomst anmäls per post. Förseningen gäller inte tidigutdelningen av dagstidningar, utdelningen av paket eller andra Postis tjänster.

På Helsingfors postcentral sorteras cirka 80 procent av landets papperspost. Om det blir störning i någon av sorteringscentralerna kan en del av områdets post sorteras på Postis andra sorteringscentraler, till exempel i Tammerfors, Kuopio eller Uleåborg.

Vi beklagar förseningen och eventuella olägenheter som detta kan medföra.