Visa alla utgåvor

Tekniska störningar orsakar fortfarande förseningar i utdelningen av dagspost i Helsingforsområdet

Det finns inga ändringar i situationen. Nästa uppdatering publiceras fredagen den 20 maj.

I huvudstadsregionen förekommer regionala förseningar i utdelningen av dagspost för postnummerområdena 00200, 00210, 00240, 00310, 00320, 00400, 00600-00780, 00890, 00900 och 00920-00990.

Vid Helsingfors postcentral har en del av orsakerna till förseningen korrigerats, medan andra fortfarande korrigeras. För att minimera olägenheterna för våra kunder har vi infört ytterligare undantag för sortering.

Nästa uppdatering publiceras fredagen den 20 maj.

Förseningen kan gälla brev, tidningar, reklam och små paket som levereras med dagsposten och ryms i post- eller brevlådan. Som en försiktighetsåtgärd har vi även förlängt förvaringstider på paket vars ankomst anmäls per post. Förseningen gäller inte tidigutdelningen av dagstidningar, utdelningen av paket eller andra Postis tjänster.

På Helsingfors postcentral sorteras cirka 80 procent av landets papperspost. Om det blir störning i någon av sorteringscentralerna kan en del av områdets post sorteras på Postis andra sorteringscentraler, till exempel i Tammerfors, Kuopio eller Uleåborg.

Vi beklagar förseningen och eventuella olägenheter som detta kan medföra.