Visa alla utgåvor

Varannandagsutdelning av post inleds i Helsingfors och Tammerforsregionen den 4 april

Varannandagsutdelning av post inleds från och med den 4 april i Helsingfors och i Lempäälä, Nokia, Birkala, Tammerfors och Ylöjärvi i postnummerområden vars postnummer börjar med 33.

Det blir inga ändringar i utdelningen av morgonens dagstidningar utan de delas alltjämt ut alla veckodagar som tidigutdelning. Tillsammans med tidigutdelningen av dagstidningar kan även en del av dagsposten delas ut. Post delas fortfarande ut sju dagar i veckan, men inte alla produkter alla dagar, utan enligt den utdelningstidtabell som överenskommits med avsändarkunderna.

Inom den regionala varannandagsutdelningen delas posten ut enligt postnummerpar varannan dag.

Bilden visar ett exempel på rytmen vid två veckors varannandagsutdelning.

Till exempel delas dagsposten ut i postnummerområde 00180 måndag, onsdag och fredag den första veckan och i postnummerområde 00220 tisdag och torsdag samma vecka. Följande vecka växlar utdelningsdagarna. Rytmen upprepas i tvåveckorsperioder.

Samhällsomfattande tjänster (försändelser med frimärke) delas ut enligt postlagen. Varannandagsutdelningen gäller inte utdelningen av paket.

Motsvarande utdelningsmodeller används i alla nordiska länder. I Finland används varannandagsutdelning redan i Esbo och Grankulla. I Helsingfors och Tammerforsregionen införs modellen från och med 4.4.2022. Att förnya postutdelningen hjälper till att förlänga papperspostens livscykel, vilket innebär att Posti kan erbjuda traditionella tjänster vid sidan av digitala tjänster även i fortsättningen.

Med välplanerade utdelningsrutter och ny utdelningsmateriel inom varannandagsutdelning kan koldioxidutsläppen minskas bättre än förut. Posti har förbundit sig till att trycka ner sina utsläpp till noll innan 2030. Postis utsläppsmål ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Vi informerar postmottagare om starten av varannandagsutdelning med ett offentligt meddelande som delas ut till hemmen.