Visa alla utgåvor

Reducerad postutdelning på tisdagar och torsdagar börjar den 1 april

Den ändring som Posti redan meddelat om dagar med reducerad utdelning träder i kraft den 1 april. Den nuvarande reducerade utdelningen på fredagen ersätts med reducerad utdelning på torsdagar från och med den 1 april 2022.

Orsaken till denna förändring är den fortsatta minskningen av papperspostvolymen och den regionala uppdelningen av behoven i företag och organisationer som skickar post.

I dag får ett hushåll cirka 3,0 adresserade brevförsändelser i veckan. Över 70 procent av brevmängden har försvunnit under 2000-talet i takt med att den elektroniska kommunikationen ökat. Dessutom har coronapandemin orsakat en ytterligare minskning av särskilt brevposten.

Vi utvecklar våra utdelningstjänster tillsammans med våra kunder. Att förlägga postutdelningen till vissa veckodagar är en viktig åtgärd som vi kan använda för att sköta om kontinuiteten av medborgarnas och företagens posttjänster i hela landet. Ett sätt att göra detta är att koncentrera postutdelning till måndagar, onsdagar och fredagar och att utföra en reducerad utdelning på tisdagar och torsdagar.

Vi fortsätter att dela ut tidningar inom Postis tidigutdelning sju dagar i veckan och vi rytmiserar utdelningen av övrig post över fem arbetsdagar. För de samhällsomfattande tjänsterna sker utdelningen enligt postlagen. Ändringen av postens hastighet påverkar inte leveransen och förändringen av de reducerade utdelningsdagarna från fredag till torsdag medför inte någon personalminskning.

Postis serviceställen och kundtjänst betjänar på normalt sätt, och förändringen har ingen inverkan på utdelningen av paket.

På tisdagar och torsdagar delas ut:

Dagstidningar inom tidigutdelningen

Dagstidningar som ingår i dagsposten

Brev och kort med Plus-märke

Expressbrev

Paket

Laboratorieförsändelser

Försändelser som skickats till företagspostnummer, företagsadress och postbox

På måndagar, onsdagar och fredagar delas ut:

Alla produkter, inkl. de som nämns ovan