Visa alla utgåvor

Inverkan av coronaviruspandemin och säsongsinfluensan på Postis tjänster (Uppdaterad information 13.1.2022)

På vissa ställen försvårar den försämrade allmänna corona- och säsongsinfluensan också Postis tjänster. Exponeringar, karantän och sjukfrånvaro på grund av coronavirus har också ökat i Posti, och förutsägbarheten av deras antal är svårt.

Posti har en beredskapsplan för undantagstillstånd enligt vilken vi har agerat under hela pandemin. Vi gör vårt yttersta för att hålla våra tjänster i drift även i exceptionella situationer och för att göra vår del i försörjningsberedskapen, men hälsa och säkerhet är det viktigaste. Våra coronarelaterade åtgärder baserar sig på myndigheternas instruktioner, och är delvis även strängare, eftersom vi vill skydda våra kunder, personal och deras familjer efter bästa förmåga.

Vi kommer att uppdatera detta meddelande när situationen för våra tjänster ändras.

Inverkan på utdelningen av traditionell post

För närvarande finns lokala konsekvenser för traditionell post, det vill säga dagstidningar, tidskrifter, brev, annonser och småpaket som levereras till en brevinkast eller -låda.

Brist på arbetskraft förekommer på vissa platser i huvudstadsregionen, främst i Helsingfors centrum, i delar av Esbo och i västra delen av Vanda. Vi uppskattar att lokala utdelningsförseningar på 1–3 dygn kan förväntas under de kommande veckorna. I regel kan försändelser bli cirka ett dygn försenade, men i vissa områden kan förseningen vara 2–3 dagar. I huvudstadsregionen delar vi ut post också på lördagar om nödvändigt.

I resten av landet är situationen för närvarande stabilare, men plötsliga sjukfrånvaron kan orsaka korta utdelningsförseningar på vissa utdelningsrutter.

På vår webbplats posti.fi/sv/kundsupport/meddelanden kan du följa situationen för tidigutdelningen för dagstidningar och dagsutdelningen.

Inverkan på utdelningen av inrikes paket

För närvarande är situationen stabil för hela landet.

Inverkan på frakttjänster

För närvarande är situationen stabil för hela landet.

Inverkan på internationella tjänster

För närvarande är situationen tämligen stabil eftersom frakttrafiken mellan olika länder fungerar bra och flyglinjer har öppnats. Du hittar mer information om den landspecifika situationen på sidan https://www.posti.fi/sv/kundsupport/sandning/landspecifika-uppgifter/coronaviruset-inverkar-pa-postgangen-for-brev-och-paket-som-sands-fran-finland-till-utlandet.