Visa alla utgåvor

Posttjänster: Det försämrade coronavirusläget och den därmed sammanhängande frånvaron orsakar förseningar i utdelningen av traditionell post i delar av huvudstadsregionen

Bristen på arbetskraft har hindrat den traditionella postutdelningen i delar av huvudstadsregionen. Situationen försvåras fortfarande av det rådande och försämrade corona- och säsongsinfluensaläget i huvudstadsregionen. Coronarelaterade exponeringar, karantän och sjukfrånvaro har också ökat inom Posti, och det är svårt att förutse antalet sådana fall. Vi uppskattar att lokala utdelningsförseningar på 1–2 dygn kan förväntas i huvudstadsregionen under de kommande veckorna. I resten av landet är situationen nu stabil.

Utmaningarna i fråga om tillförsel av arbetskraft har avspeglat i utdelningskvalitetens variation av traditionell post i huvudstadsregionen. I regel har det dock varit möjligt att dela ut försändelserna med 1–2 dagars fördröjning och även så att samma mottagare inte har förblivit utan post flera dagar i rad.

Coronarelaterade exponeringar, karantän och sjukfrånvaro i huvudstadsregionen har ökat också inom Posti.

Den förbättrade rekryteringen har hjälpt när det gäller tillförsel av arbetskraft, men nu påverkar de indirekta och direkta effekterna av huvudstadsregionens coronasituation i form av exponeringar, karantän och sjukdom även inom Posti.

Brist på arbetskraft och ökad sjukfrånvaro är en svår ekvation att lösa på kort tid. I vissa regioner är sjukfrånvaron dubbelt så hög som förra året. Personalens goda engagemang för myndigheternas riktlinjer har hittills gjort att tjänsterna har kunnat upprätthållas i nästan hela landet utan mer störningar. Situationen i andra områden än huvudstadsregionen är också bättre när det gäller sjuklighet hittills.

”Hälsa och säkerhet är saker som vi inte kompromissar om. Det är det bästa sättet att säkerställa kontinuiteten i våra tjänster och vårt bidrag till försörjningsberedskapen. Vi gör allt vi kan för att se till att våra tjänster fortsätter att fungera så bra som möjligt i denna exceptionella situation, till exempel genom att göra extra utdelningsrundor denna vecka. Våra säkerhetsåtgärder följer myndigheternas riktlinjer och är i vissa fall även lite strängare, eftersom vi vill göra vårt bästa för att skydda vår personal, deras familjer och våra kunder”, säger Postis chef för undantagssituationer Jarmo Ainasoja.

Enligt prognosen väntas lokala utdelningsförseningar även i huvudstadsregionen under de kommande veckorna

Enligt nuvarande uppskattningar kan lokala förseningar på 1–2 dygn förväntas i delar av huvudstadsregionen också under de kommande veckorna tills situationen normaliseras i fråga om tillförsel av arbetskraft och sjukfrånvaro. Förseningar kan gälla brev, tidskrifter, annonser, dagstidningar och småpaket som utdelas i brevlådor och brevinkast.

”Det handlar fortfarande om den lokala situationen i huvudstadsregionen. Vi följer situationen noggrant och dagligen. Vi förstår att varje försändelse är viktig och värdefull för både avsändare och mottagare. Därför gör vi allt vi kan för vår del. För närvarande har vi den största arbetskraftsbristen i Esbo och Helsingfors i tidigutdelningen av dagstidningar. De problematiska områdena för dagsposten är i Helsingfors centrum och västra delar, samt delar av Esbo och Västra Vanda”, säger Jarmo Ainasoja.

Tidigutdelnings- och dagsutdelningsrelaterade störningsmeddelanden finns tillgängliga på vår webbplats posti.fi

Postmottagare kan se på vår webbplats posti.fi/hairiot, om det har uppstått utdelningsstörningar i deras bostadsområde. För tidigutdelning kommer ett pressmeddelande att publiceras på morgonen, för dagsutdelning på kvällen, när tillräcklig information finns tillgänglig om färdigställandet av utdelningsrutterna.

Vi kommunicerar om eventuella inverkningar av coronaviruspandemin på våra tjänster genom att uppdatera det här meddelandet.