Visa alla utgåvor

Posti och veteranförbunden: Stort tack till avsändarna! Krigsveteraner och kvinnor som deltog i våra krig får ett tackkort också i år

Posti och veteranförbunden ordnade den populära kortkampanjen redan för sjunde gången. Med korten gläder vi krigsveteraner och kvinnor som deltog i våra krig.

I år uppgick antalet kort till cirka 40 000. Postutdelarna delar till självständighetsdagen ut korten till veteranerna och kvinnorna som deltog i våra krig enligt de adressuppgifter av Finlands Krigsveteranförbund, Krigsinvalidernas Brödraförbund och Frontveteranernas förbund samt till krigsänkor enligt adressuppgifter från Förbundet för de stupades anhöriga samt till lottorna och smålottorna av Lotta Svärd Stiftelsens adressuppgifter.

Med kortkampanjen ville man påminna om hur viktigt det är att hålla kontakt och ge finländarna möjlighet att tacka veteranerna, kvinnorna som deltog i våra krig och lottorna för deras arbete för Finlands självständighet. ”Ett stort tack till alla avsändare. För veteranernas åldersgrupp är brev och kort bland de allra mest bekanta sätten att hålla kontakt. Äldre kan känna sig ensamma och de har kanske inte tillgång till den digitala utrustning som behövs för att hålla kontakt”, berättar Tuija Åkerman från Posti.

Det finns cirka 5 000 veteraner, cirka 14 000 kvinnor som deltog i våra krig, 1 500 lottor och 5 000 smålottor i Finland. "Det känns bra att vi fick många tackkort igen i år och alla får minst ett kort. Korten gläder säkert utöver mottagarna också större grupper till exempel i servicehem, där man kan läsa hälsningarna tillsammans”, säger Tuija Åkerman.

”Vi är glada för att finländarna fortfarande tänker på våra krigsveteraner och kvinnor som deltog i kriget och skickar dem så här många hälsningar till självständighetsdagen”, säger Pia Mikkonen, chef för medelsanskaffningen.

Kort har skickats av privatpersoner, skolklasser, arbetslag och fritidsgrupper.