Visa alla utgåvor

Det röda postningskuvertet för julhälsningar delas ut till hushållen den 29 november.

Sändningssäsongen för julkort inleds på riktigt när Posti delar ut det röda postningskuvertet för julhälsningar till hushållen måndagen den 29 november. Kuverten delas ut i reklambladet Postinen. Postinen heter Joulunen under julsäsongen.

I det röda postningskuvertet kan du skicka julkort med förmånligare fixvärdemärken för julhälsningar. Hälsningarna hinner fram om du lämnar in dem på posten eller i en brevlåda senast tisdagen den 14 december. Du kan lägga de röda kuverten i en brevlåda fram till klockan 24.

När du använder det röda postningskuvertet kommer korten snabbare till julkortssorteringen. Julhälsningar som anländer i de röda kuverten börjar delas ut till mottagarna från och med tisdagen den 7 december.

Postinen/Joulunen och röda kuvert delas inte ut till hushåll med reklamförbud. Postningskuverten kan hämtas från alla postens serviceställen och de flesta återförsäljare av frimärken.

Viktiga datum för sändning

Julhälsningar som är försedda med fixvärdemärket Domherren för julhälsningar (1,30 €) hinner fram till julen om de postas senast tisdagen den 14 december. Kort kan läggas i brevlådan fram till klockan 24. Du känner igen fixvärdemärket för julhälsningar på snöflingan.

Julkort med inrikes fixvärdemärket Granen (1,85 €) delas ut till mottagaren till julen om de postas senast söndagen den 19 december. Du känner igen inrikes fixvärdemärket på symbolen Finlands karta.

Om du sänder julkort i sista minuten kan du lägga till ett Plus-märke bredvid inrikes fixvärdemärket och då kan du posta korten ännu tisdagen den 21 december i enlighet med tiderna för tömning av brevlådor och inlämningspunkterna på postens serviceställen.

Du hinner ännu bra skicka julhälsningar till länder i Europa samt Norden och Baltikum. Du kan kontrollera sista postningsdag för alla utrikes julhälsningar på adressen posti.fi/joulu. Julkort som skickas utomlands kan förses med utrikes fixvärdemärket Norrsken (1,95 €). Du känner igen utrikes fixvärdemärket på jordklotet.

Du kan köpa frimärken i affärer, kiosker, postens serviceställen och via nätet

Julfrimärkena kom till försäljning redan i början av november i butiker, kiosker och postens serviceställen. De kan också beställas i Postis webbutik shop.posti.fi.

Kom ihåg rätt adress

I samband med ett julkortstalko lönar det sig att kontrollera att korten är försedda med rätt adress. På julhälsningen ska du skriva adressatens för- och efternamn, gatuadress och husnummer, trapp- och bostadsnummer samt postnummer och postanstalt. Kontrollera postnumren och gatunamnens korrekta stavning på Postis webbplats posti.fi/sv/postnummersok.

Allt du behöver veta om julen: posti.fi/joulu

Vi har sammanställt all information som rör julposten på adressen https://www.posti.fi/sv/privat/jul. Där hittar du bland annat datum som gäller sändning, vilka tider brevlådorna töms, information om Postis serviceställen samt om våra produkter och tjänster.