Visa alla utgåvor

Posti och dagstidningen Karjalainen ingick långsiktigt avtal om fortsatt tidigutdelning av dagstidningar och utveckling av verksamheten

Posti och dagstidningen Karjalainen har ingått ett fortsatt avtal om tidigutdelning av dagstidningar. Avtalet löper fram till år 2026. En dagstidning som delas ut på hemadressen är en viktig del av informationsförmedlingen, och finländarna sätter stort värde på den.

Tidigutdelningen utgör en viktig del av dagstidningstjänsten eftersom prenumeranterna vill få tidningen hem under de tidiga morgontimmarna. Tidningshusen och prenumeranterna förväntar sig att Posti levererar högklassig service, men så att tidigutdelningens kostnader ändå inte blir ett hinder för tidningsprenumeration.

Det fortsatta avtal som nu ingåtts gör det möjligt att trygga utdelningen i framtiden. Att utdelningslösningarna utvecklas i intensivt samarbete tryggar att kostnadsutvecklingen är hållbar också i fråga om utdelningen. Vid utvecklingen av nya utdelningslösningar och samanvändningen av utdelningsnätverk tas större hänsyn än någonsin till ansvarsfrågor som är viktiga för tidningarnas prenumeranter, Posti och Karjalainen, bland annat klimatmålen.

”Det långsiktiga partnersamarbetet mellan tidningen Karjalainen och Posti fortsätter till 2020- alets senare hälft. Karjalainen har ofta varit en modig föregångare inom utvecklingen av utdelningslösningar, och vi väntar oss detsamma även i fortsättningen. Vi på Posti vill bidra till att förlänga papperstidningens livscykel med vår starka kompetens”, säger direktör Kimmo Kauranen, som ansvarar för Postis tidningstjänster.

”Vårt strategiska partnerskap med Posti har varit resultatgivande och högklassigt, och vi ville på detta sätt säkerställa att det fortsätter. Vi är en skicklig förläggare och ett ansvarsfullt medium, medan Posti i sin tur är en suverän expert på tidigutdelning av dagstidningar i Finland, säger Pasi Koivumaa, tidningen Karjalainens chefredaktör och verkställande direktör för bolaget Sanomalehti Karjalainen Oy.

Posti har expanderat sin tidigutdelningsverksamhet under de senaste åren. Posti delar ut dagstidningar sju dagar i veckan (efter dagstidningarnas utgivningsdagar). För närvarande utför Posti tidigutdelning i huvudstadsregionen, Östra Nyland, Birkaland, Satakunta, Sydöstra Finland, Södra Savolax, Mellersta Finland, Sydösterbotten och Norra Karelen. Inom Postis tidigutdelning arbetar cirka 2 400 utdelare.