Visa alla utgåvor

Frimärkena i april firar lottorna och postkortet

På frimärkena presenteras även utrotningshotade djur och utbringas en skål för vårens fester

Frimärksåret 2021 fortsätter på onsdag den 28 april, då fyra nya frimärksutgåvor med sammanlagt 12 separata frimärken ges ut.

Lotta Svärd – 100 år av samhällsansvar

Lotta Svärd, som var en frivillig försvarsorganisation för kvinnor i Finland, grundades för hundra år sedan. Med anledning av festen utges två frimärken. Bäst är lottorna kända från krigsåren 1939–1945, då de bidrog till försvaret i många olika underhålls- och hjälpuppgifter. Som mest bestod medlemskåren av ungefär 240 000 lottor och flicklottor, av vilka de yngsta var 8 år. Lottorna gjorde viktiga insatser också under återuppbyggnaden efter krigen.

I dag fokuserar Lotta Svärd Stiftelsen på rehabilitering och hjälp till äldre lottor. På 2000-talet har stiftelsen använt över 50 miljoner euro på denna verksamhet. I framtiden stödjer stiftelsen utbildningen av kvinnor för krissituationer. Den underhåller och hjälper kvinnor och barn som drabbats av kris och värnar om lottaorganisationens historiska arv.

Lotta Svärd Stiftelsen firar jubileumsåret genom att ordna evenemang på olika håll i Finland i den omfattning som coronarestriktionerna medger, komplettera sin webbutställning och presentera bildmaterial som inte publicerats tidigare. Stiftelsen öppnar också helt nya utställningar på Lottamuseet.

Under årens lopp har Lotta Svärd Stiftelsen beviljat utmärkelser till finländska kvinnor som meriterat sig i lottaarbetet eller som verkat för andras bästa i lotta-anda. Till årets lotta 2021 utsåg organisationen Aira Samulin.

Lotta Svärd 100 år, som designats av Klaus Welp, är ett ark på tio märken med två olika inrikes fixvärdemärken. Bilderna om sjukvård och bespisning valdes till frimärkena från Lottamuseets omfattande samling på 25 000 fotografier.

”Lottaorganisationens humanitära arbete och sjukvård under de fruktansvärda krigsåren förtjänar sina egna frimärken. Kvinnornas viktiga roll vid konflikter och kriser får ofta för lite uppmärksamhet”, säger Welp.

Utrotningshotade djurarter behöver skydd också i Finland

Posti har tillsammans med WWF gett ut frimärksserien Utrotningshotade djur. Den avslutande delen i serien börjar säljas i april. På de nya frimärkena presenteras kungsfiskaren, apollofjärilen och flygekorren.

Kungsfiskaren skiljer sig från de övriga fåglarna som påträffas i Finland genom att den har en skinande grann fjäderskrud. Kungsfiskaren trivs vid strömmande vatten. Den migrerar nödvändigtvis inte, utan försöker överleva vintern vid lämpliga ställen där isen har smält. I Finland hotas arten av stränga vintrar och störningar under dess häckning och fiske. Genom att återställa och skydda strömmande vatten är det möjligt att säkra kungsfiskarens livsmiljöer.

Apollofjärilen är en av Finlands största fjärilar. Den flyger från början av juli till mitten av augusti. Apollofjärilen trivs på solstekta ängar. Den hotas av att lämpliga livsmiljöer försvinner. Genom att skapa och upprätthålla solstekta och öppna ängar är det möjligt att främja apollofjärilens överlevnad även i fortsättningen.

Flygekorren är ett storögt och gråfärgat nattdjur. Den har ett hudveck mellan fram- och baktassarna som gör att den kan glidflyga till och med tiotals meter från träd till träd. Flygekorren hotas av kalhyggen som hindrar den från att glidflyga från träd till träd. Vi kan hjälpa flygekorren genom att bruka skogen hållbart och skydda skogsnaturen.

I de tidigare frimärkena i serien Utrotningshotade djur presenterades fjällräv, lax och fjälluggla år 2018 och saimenvikare, dvärgflickslända och fjällgås år 2016.

Frimärksserien har designats av AD Petteri Mattila, som betraktade frimärksseriens motiv som särskilt viktigt. ”Jag samlade in referensbilder på djuren och deras livsmiljöer och studerade arterna i naturhistoriska museet. Jag ville skapa tydliga och estetiska frimärken som är trevliga att titta på.”

”Det är fint att vi i samarbete med Posti har kunnat presentera många fina djurarter för människorna med hjälp av denna frimärksserie”, säger WWF Finlands kommunikationsdirektör Joonas Fritze.

Frimärksarket Europa: Utrotningshotade djur III innehåller 15 inrikes fixvärdemärken. Frimärkena utges i de europeiska postförvaltningarnas gemensamma serie EUROPA.

Postkorten förmedlar meddelanden och känslor

Postkorten har förmedlat finländarnas meddelanden och känslor i 150 år. Susanna Rumpu och Ari Lakaniemi har sammanfattat postkortets skeden i ett frimärkshäfte, vars märken avbildar sex postkort från olika tider.

Till en början hade postkorten inga bilder, men när fotografi- och tryckeritekniken utvecklades, introducerades en störtsjö av bildpostkort på marknaden. Fortfarande på 1960-och 1970-talet var postkortet ett medel för snabb kommunikation. Med postkortet kunde man berätta när tåget skulle vara framme eller när man skulle komma på besök. Det var lättare att skicka meddelanden med postkort än med brev.

I dag skickar finländarna färre postkort än under toppåren, men kort är fortfarande populära under bestämda säsonger. ”Till exempel alla hjärtans dag-korten ökade med 8 procent från året innan. De traditionella korten kompletterar de sociala medierna när det gäller att ge uttryck för känslor. Många pysslar själv sina kort, och kort sparas också som minnen”, berättar Tuija Åkerman från Konsumenttjänster på Posti.

På frimärkena i frimärkshäftet presenteras Finlands första postkort som författaren Zachris Topelius skickade till sin kusin i Vasa år 1871. På kortet berömde Topelius den utmärkta nya formen av kommunikation.

Postkort har också använts för åsiktsyttringar av olika slag. Till frimärkshäftet har valts ett postkort som ger uttryck för starka patriotiska känslor. På bilden visas Finlands flagga och en lantman.

Motivet på det tredje frimärket är fältpostkortet. På bilden sitter en soldat och skriver ett meddelande hem. Under vinter- och fortsättningskriget var fältposten var ett viktigt redskap för kommunikation mellan familjen och soldaterna på fronten.

Det fjärde frimärket presenterar ett kort med sagomotiv av den älskade och produktiva illustratören Rudolf Koivu. På bilden överräcker en tomte en blombukett till en prinsessa.

Landskap och turistiska motiv har varit återkommande favoriter på postkorten i åratal. Som ett exempel på denna genre presenterar frimärkshäftet ett nostalgiskt vykort från Borgå.

Det nyaste kortmotivet i frimärksserien är postkort som designas av avsändarens eget fotografi. Avsändaren kan skicka kortet från sin egen dator eller smarttelefon. Mottagaren får ett äkta kort i brevinkastet eller postlådan.

Frimärkshäftet Postkortet 150 år innehåller sex olika inrikes fixvärdemärken.

Efterlängtat frimärke för festliga ögonblick

I april introduceras också frimärket Festdag, som passar för olika typer av gratulationer. Med hjälp av märket kan avsändaren höja glaset till exempel med anledning av en examensfest, om besöket hos festföremålet uteblir till exempel på grund av coronarestriktionerna.

Frimärket firar samtidigt Klaus Welps långa karriär som frimärksdesigner. Det är nämligen Welps hundrade frimärke. På frimärkena av Klaus Welp, som är känd som en mångsidig grafiker och fotograf, har vi sett många olika motiv.

”Bland mina egna favoriter är frimärkena till Tove Janssons hundraårsjubileum. Jag upplevde arbetsprocessen särskilt starkt. Miljöteman av olika slag är också viktiga för mig”, säger Welp.

Klaus Welp har även designat frimärket Ödemarksbro, som röstades fram som Finlands vackraste frimärke och kom tvåa i den europaomfattande tävlingen för EUROPA-frimärken 2018.

Welp anser att ett frimärke är ett miniatyrkonstverk som också har ett budskap. ”Finlands frimärken har spelat en roll när det gällt att skapa en positiv, tolerant och internationell bild av landet. Till all lycka behöver dagens frimärken inte vara lika formella och allvarliga som förr.”

I frimärksarket Festdag finns tio inrikes fixvärdemärken.

OBS! Posti ordnar inte förstadagsevenemang för de frimärken som ges ut i april på grund av restriktionerna till följd av coronavirussituationen.

Bildmaterial till medierna

I Postis webbutik kan du bekanta dig med alla frimärken som finns till salu: www.posti.fi/ostoksille