Visa alla utgåvor

Den lilla renässansen fortsätter – allt fler skickade traditionella kort till sina närmaste på alla hjärtans dag

Mängden försändelser av traditionella kort har ökat under det senaste året och under årets säsonger. Till exempel i julas ökade mängden med 20 procent jämfört med året innan och inför alla hjärtans dag i år skickades 8 procent fler kort än föregående år. Ett traditionellt kort når fram och gör mottagaren glad och det har ett högt uppmärksamhetsvärde jämfört med digital kommunikation.

De första iakttagelserna av att intresset för att glädja andra med kort och att mängden försändelser har ökat gjordes redan före senaste jul. Då sändes en rekordstor mängd kort till veteranerna och kvinnorna från våra krig inför självständighetsdagen. Även julkortstraditionen höll i sig.

– Det är fint att det traditionella kortet upplever en liten renässans, en ”pånyttfödelse”. Det är intressant att höra avsändarnas åsikter om vilka attraktionsfaktorer det kan ha att skicka ett kort. Det vi redan vet från tidigare undersökningar är att mottagarna uppskattar traditionella kort. Det är möjligt att coronapandemin och trenden med att vara hemma mycket även är delorsaker till den ökade kortmängden, tror Tuija Åkerman från Postis konsumenttjänster.

Posti deltog återigen i en kampanj som riktade hälsningar på alla hjärtans dag till SOS-barnbyar, HelsingforsMission och Rinnekoti. Kampanjen uppmuntrade till att skicka kort och glädja även sådana organisationer som man inte kände till personligen sedan tidigare. Kampanjen var lyckad enligt responsen från alla samarbetspartner och mottagarna fick ta emot många kort.

– Över 15 000 mottagare fick ett kort av en sedan tidigare okänd avsändare – ett rekordstort antal med andra ord. Särskilt beaktansvärt var att se engagemanget bakom valet av kort och mängden självgjorda kort. Avsändarna hade verkligen bemödat sig om att förmedla sina personliga känslor och hälsningar med korten, berättar Tuija Åkerman.

Följande traditionella kortsäsong är vårens fester.

– Kortet är så att säga alltid på modet. Kort sparas, behålls som minnen från högtidsstunder och används som inredningselement. Trots att kort har använts för att komma ihåg och uppmärksamma andra i århundraden, har varje generation förnyat korttraditionen något och gett den sin personliga prägel. Korten pyntas och frimärkena väljs med omsorg eller förses med egendesignade fotofrimärken. Jag är övertygad om att såväl traditionella kort, digitala kort som meddelanden på sociala medier har sin plats och fyller sin funktion, konstaterar Tuija Åkerman.