Visa alla utgåvor

Ändringar i tidpunkten för utdelning av posten i Pietarsaari

Vi gör ändringar i postutdelningsrutterna i detta område. Detta påverkar tidpunkten för utdelning av dagsposten från och med vecka 5. Posten till en del postmottagare delas ut senare på eftermiddagen. Utdelningstiderna av dagspost påverkas dagligen också av den postmängd som ska delas ut.

I det inledande skedet efter reformen kan postutdelningens tidschema variera mer än normalt.

En bakgrundsfaktor till ändringarna i rutten är att Posti gjort ändringar i processen för postsortering.

Riktiga och exakta adressuppgifter på postförsändelserna säkerställer postgången

Med tanke på en smidig postsortering och utdelning är det viktigt att försändelserna har fullständiga adressat- och adressuppgifter. Felaktiga eller bristfälliga adresser gör postsorteringen och utdelningen svårare och långsammare.

Följande uppgifter ska stå på en postförsändelse: mottagarens namn, gatans eller vägens namn, husets nummer, trappans beteckning och lägenhetens nummer och postnummer och postanstalt.

Om du får post med bristfälliga eller felaktiga adressuppgifter, vänligen underrätta avsändaren om din rätta och fullständiga adress.

För att utdelningen ska kunna göras smidigt är det viktigt att du antecknar en tydlig och läsbar adressuppgift på postlådan och brevinkastet. Glöm inte att anteckna husnumret på postlådan.