Visa alla utgåvor

Prissättningen av tjänster förenklas

Förändringar i prissättningen för tilläggstjänsterna för frakt

  • Tilläggstjänsten Utdelning till privatperson debiteras inte i fortsättningen då mottagaren är ett jordbruksföretag, en enskild näringsidkare (firma) eller ett bostadsaktiebolag (Bost. Ab)

  • Lång försändelse-tilläggstjänsten gäller i fortsättningen alla fraktförsändelser som är längre än 2,4 meter. Tidigare har man inte debiterat för tilläggstjänsten om försändelsens fraktberäkningsgrund är flakmeter.

  • Utdelningsservice med lyftkran delas upp i två olika tilläggstjänster: Uthämtning med kran och Utdelning med kran.

  • Tilläggstjänsten Leverans utan adressatens kvittens blir avgiftsfri.

  • Viktgränsen för tjänsten Avgift för förvaring i terminal faller bort. I fortsättningen debiteras en serviceavgift även för försändelser över 2 500 kg.

  • Priset för Lång försändelse, Schemalagd utdelning och Utdelning till privatperson-tjänsterna ändras till € per försändelse, när priset för tjänsterna tidigare har beräknats i procent av fraktförsändelsens pris. Förändringar sker även i priset för andra tilläggstjänster och serviceavgifter.

Bränsletillägg även för Expressfrakt

Från och med 1.10.2020 tas bränsletillägg för frakt i bruk för Expressfrakt. Tidigare har pakettjänsternas bränsletillägg använts för Expressfrakt. Förändringarna i bränsletillägget har ingen inverkan på kundernas helhetspriser, utan ökningen i bränsletillägget kompenseras genom att kundernas transportpriser för expressfrakt justeras med ett motsvarande belopp.

Från och med 01.09.2020 är bränsletillägg för Expressfrakt 7,21 procent.

Från och med 01.09.2020 är bränsletillägg för Posti Frakt 19,92 procent.

Bränsletilläggets storlek justeras måntligen.

Pakettjänsternas bränsletillägg uppdateras Även bränsletillägget för pakettjänsterna uppdateras från och med 1.10.2020. Konsumentprisuppföljningen för bränsle som påverkar beräkningen av bränsletillägg förenhetligas och blir mer transparent samt aktuell. Referensuppgifterna ändras och kommer i fortsättningen från European Commission Weekly Oil Bulletin. Samtidigt kommer man att lägga till ett bränsletillägg i enlighet med pakettjänsterna till Postis avhämtnings- och utdelningsservice. Bränsletilläggets storlek justeras månatligen även i fortsättningen.