Visa alla utgåvor

Ändringar i Posti Ab:s priser för paket- och frakttjänster från och med 1.10.2020 och 1.1.2021

Undantagssituationen som coronaviruset orsakade år 2020 prövade Finland och transportbranschen hårt. Vi har emellertid fortsatt att utveckla våra tjänster; utvidgat automatnätverket för paket - vi har redan 2 700 uthämtnings- och serviceställen - samt fortsatt digitaliseringen av bl.a. leveranskedjan för frakt. Vår högsta prioritet är att garantera våra medarbetares och kunders säkerhet samt försäkra paket- och fraktleveransernas smidighet även under undantagssituationen.

På grund av den höjda kostnadsnivån justerar vi våra tjänsters priser och villkor från och med 1.10.2020 och 1.1.2021.

Från och med 1.10.2020

  • Priserna för Posti frakt, Expressfrakt, Hemutdelning och Avtalstjänster för frakt stiger med 1,9procent.

  • Inom Expressfrakt tas bränsletillägg för frakt i bruk. Förändringen har ingen inverkan på helhetspriset.

  • Förändringar i priser och villkor för tilläggstjänsterna för Posti frakt.

  • Beräkningsmetoden för bränsletillägget för Postis pakettjänster förändras.

  • Till priserna på Postis avhämtnings- och utdelningsservice läggs till ett bränsletillägg i enlighet med pakettjänsterna.

Läs mer här

Från och med 1.1.2021

  • Priserna på inrikes och internationella pakettjänster samt deras tilläggs- och installationstjänster, kurirtjänster samt måltids- och regionala avtalstransporter stiger med 0,9 procent.

  • Priserna för Postis avhämtnings- och utdelningsservice, Fast track- samt GLUE-tilläggstjänster förblir desamma som tidigare.

Prisändringarna för vissa enskilda tjänster kan avvika från det som nämns ovan. De nya listpriserna visas på vår webbplats så snart de trätt i kraft

Vi är snabba att bemöta de utmaningar som ställs av en föränderlig marknad och vi garanterar en högklassig service även i fortsättningen.