Visa alla utgåvor

Posti har förberett sig på att coronaviruset sprider sig (UPPDATERAD 30.9.2020)

 

Beredskap inför olika undantagstillstånd är en normal praxis inom Posti. Vi har redan under våren tagit i bruk olika åtgärder på grund av coronapandemin för att trygga våra kunders och vår personals hälsa samt för att säkerställa att vår verksamhet kan fortgå.

Vi agerar enligt de finländska myndigheternas (THL, SHM) anvisningar och följer dem noga. Vi kommunicerar om eventuella inverkningar på våra tjänster genom att uppdatera vårt meddelande varje onsdag, om situationen inte kräver annat. På får webbplats hittar du Vanliga frågor om coronaviruset.

I fråga om försörjningsberedskapen sköter Posti alltid viktiga försändelser som är av kritisk betydelse för samhällets funktion. Sådana är bland annat försändelser som hänför sig till den allmänna säkerheten: bl.a. blodförsändelser och laboratorieprov, myndighetsmeddelanden och andra tjänster som fastställs av myndigheterna.

Vid kundmöten vidtar vi alltjämt flera säkerhetsåtgärder för att undvika smittkedjor. Våra kunders och vår personals hälsa och säkerhet kommer alltid först.

Uppdaterad information 30.9.

Inrikes

Coronavirus sprider sig snabbt i Hvudstadsregionen

Helsingfors, Esbo och Vanda rekommenderar att alla som fyllt 15 år ska använda ansiktsskydd på städernas verksamhetsställen alltid när det inte är möjligt att undvika nära kontakter. Rekommendationen gäller till exempel bibliotek, idrottsplatser, museer och servicepunkter samt läroanstalter på andra stadiet.

 

Vi kommer att rekommendera användning av ansiktsmasker i situationer där vår personal möter kunder medan de arbetar i de ovan nämnda rymmena.


Uppdaterad information 16.9.

Inrikes

Vi vill förhindra framtida infektioner så tidigt som möjligt. Därför kommer vi, om nödvändigt, att införa nya lokala restriktioner och vidta försiktighetsåtgärder på just det området.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL upptäcktes den 9 september att ett stort antal människor hade utsatts för coronaviruset i St. Michel. Vi har instruerat vår personal i St. Michel att bära masker när de möter kunder och när de arbetar inomhus för att förhindra spridning av viruset. Instruktionerna gäller fortfarande. Instruktionerna gäller inte för arbete som utförs utomhus, t.ex. leveransarbete, om det är möjligt för vår personal att hålla ett säkert avstånd.

Uppdaterad information 9.9.

Inrikes

Vi vill förhindra framtida infektioner så tidigt som möjligt. Därför kommer vi, om nödvändigt, att införa nya lokala restriktioner och vidta försiktighetsåtgärder på just det området.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL har ett stort antal människor utsatts för coronaviruset i St. Michel. Vi har instruerat vår personal i St. Michel att bära masker när de möter kunder och när de arbetar inomhus för att förhindra spridning av viruset. Instruktionerna gäller inte för arbete som utförs utomhus, t.ex. leveransarbete, om det är möjligt för vår personal att hålla ett säkert avstånd. Vår personal kommer att använda maskerna fram till fredag eller längre, om situationen kräver det.

Uppdaterad information 2.9.

Inga ändringar i det som meddelats tidigare.

Uppdaterad information 26.8.

Utrikes

På grund av coronavirusepidemin finns det inte transportförbindelser till vissa länder just nu. Uppdaterade landspecifika uppgifter om transporten av brev och paketförsändelser finns på vår webbplats.

Uppdaterad information 19.8.

Inrikes

Under sommaren har våra tjänster fungerat som normalt och coronaviruset har inte orsakat nya begränsningar eller problem.

Eftersom vi vill förebygga smittan så väl som möjligt redan på förhand tar vi vid behov i bruk lokala begränsningar eller säkerhetsåtgärder i samarbete med lokala myndigheter.

  • I Helsingfors inom postnummerområdena 00770, 00900, 00920, 00940, 00950 och 00970 görs omorganiseringar av arbetslokaler och arbetsskift vilket orsakar en fördröjning på ett dygn för en liten del av försändelserna. Sådana här försändelser är bland annat brevförsändelse som innehåller varor och dagstidningar som följer med dagsposten.

Utrikes

Trots att Finlands gränser är stängda på grund av coronapandemin befordras varor fortsättningsvis till utlandet och från utlandet till Finland.

Försändelserna går emellertid delvis längs alternativa rutter och flygförbindelserna har begränsade kapaciteter, och därför förekommer det dröjsmål i deras transporter. Situationen i olika länder kan förändras med kort varsel, men vi letar reda på en alternativ rutt så snabbt som det är möjligt.

Om du tänker skicka post utomlands eller väntar på post från utlandet hittar du mer information här.

När försändelserna anländer till Posti behandlas de och delas ut med normal tidtabell.