Visa alla utgåvor

Du kan göra en flyttanmälan på nätet eller på papper – läs Postis och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tips på förbättrat dataskydd

Finländarna flyttar cirka en miljon gånger per år. Korrekta och uppdaterade adressuppgifter är av kritisk betydelse så att posten kommer fram smidigt också efter flytten. Flyttaren ska göra en flyttanmälan så att försändelserna kan styras till den nya adressen.

Posti och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en gemensam flyttanmälningstjänst där du enkelt kan göra en adressändring till båda på samma gång. Med en flyttanmälan meddelar du dina adressuppgifter till Postis adressregister och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. På så sätt får du din post till rätt adress. När du gör en flyttanmälan också till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata överförs adressuppgifterna till ett flertal myndigheter, företag och sammanslutningar, såsom kommuner, FPA, banker, försäkringsbolag eller fackförbund.

Att göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är en lagstadgad skyldighet som grundar sig på lagen om hemkommun. Hemkommunen inverkar bland annat på från vilken kommun du får dina social- och hälsovårdstjänster, var du röstar och vilken kommun som är din beskattningskommun.

 

Postis och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tips på förbättrat dataskydd

Över 80 procent av kunderna gör anmälan på nätet, men en del kunder vill sköta sina ärenden på en pappersblankett. Alla har till exempel inte möjlighet eller den kunskap som krävs för att använda nättjänsten. I enlighet med gällande lagstiftning ska man kunna skicka en flyttanmälningsblankett till myndigheten per post, vilket innebär att det inte för närvarande är möjligt att bekräfta inlämnarens identitet. Detta kan tyvärr leda till missbruk av pappersblanketter. I nättjänsten förekommer inte den här risken.

- Det är ytterst viktigt för oss att kundernas uppgifter förvaras på ett säkert sätt. De flesta som flyttar för en flyttanmälan på nätet och då krävs en stark identifiering för att kunna ändra uppgifterna. Vi samarbetar med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata även i frågor som gäller dataskydd, berättar Tuija Åkerman från Postis konsumenttjänst.

 

Så här kan du förbättra ditt dataskydd - 6 enkla tips:

  1. Du kan till exempel spärra blanketter hos Posti, det vill säga säkerställa att en flyttanmälan på papper inte i fortsättningen går igenom till Posti (till exempel för din räkning och utan orsak). Läs mer här.
  2. Du kan göra ett flyttningsskydd hos Posti, det vill säga förhindra att dina adressuppgifter i fortsättningen ändras på nätet eller på en pappersblankett. Detta är ett kraftfullare sätt att förhindra missbruk och kräver att du lämnar in en fritt formulerad begäran om detta till Posti. Läs mer här.
  3. Du kan införa en ändringsspärr hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ändringsspärren förutsätter ett personligt besök på byrån. Gör detta enligt denna instruktion.
  4. Kom ihåg att skydda åtkomsten till OmaPost-appen genom att låsa skärmen på din telefon. Logga in i OmaPosti > Inställningar > Skydda åtkomsten till OmaPosti.
  5. Tyvärr skickas alltid bluffmeddelanden i Postis namn med jämna mellanrum. Reagera inte på dessa. Läs mer här.
  6. Det lönar sig även att här och här läsa om till vilka instanser dina adressuppgifter överförs via Post och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du så önskar kan du i Postis nättjänst här och för befolkningsdatassystemets del här förhindra att uppgifterna överförs.