Visa alla utgåvor

Alltmer detaljerade förhandsuppgifter krävs om innehållet av varuförsändelser som skickas till länder utanför EU

I enlighet med den internationella avtals- och lagstiftningsreformen krävs alltmer detaljerade förhandsuppgifter om innehållet av postförsändelser som innehåller varor (brev och paket) och som skickas till länder utanför EU. Reformen träder i kraft i full utsträckning i början av år 2021. Bland annat tull- och gränsbevakningsväsendet i USA har redan infört strängare kontroll av internationella postförsändelser. För att säkerställa en smidig leveranskedja för varuförsändelser till länder utanför EU även i fortsättningen rekommenderar vi att kunder lämnar de nödvändiga uppgifterna till Posti redan nu.

Gör så här när du skickar varuförsändelser till länder utanför EU

Avtalskunder

Skicka de uppgifter som krävs i tulldeklarationen CN22 eller CN23, beroende på försändelsens värde, till Posti med ett EDI-meddelande. Handlingen ska också fästas utanpå försändelsen.

Följande uppgifter om försändelsens innehåll krävs:

  • Kompletta uppgifter om avsändaren och avsändarens adress inklusive företagets namn i tulldeklarationen C23

  • Kompletta uppgifter om adressaten och adressatens adress inklusive företagets namn i tulldeklarationen C23

  • Detaljerad beskrivning av varan på engelska och uppgift om varans mängd, t.ex. men´s cotton shirt, 2 pcs

  • Vikten av respektive vara i kilogram, t.ex. skjortorna ovan, sammanlagt 0,450 kg

  • Varans värde och valuta, t.ex. 48,60 EUR

  • Försändelsens totala vikt

Avsändaren ska också bekräfta uppgifterna på tulldeklarationen med sin datering och underskrift eller genom att godkänna uppgifterna i nättjänsten.

Det är också möjligt att meddela följande icke obligatoriska uppgifter om försändelsen:

  • Tullens tariffnummer (minst sex nummer). Tariffnumret har särskild betydelse i fråga om försändelser som skickas i kommersiella syften.

  • Varans ursprungsland. Uppgiften har särskild betydelse i fråga om försändelser som skickas i kommersiella syften.

  • Försändelsens totala värde och valuta

Brevförsändelser utan uppföljning

Avtalskunders brevförsändelser som innehåller varor, som inte följs upp och som adresserats till länder utanför EU ska förses med en CN22-tulldeklaration med streckkod. Varuinnehållet meddelas med tulldeklarationen. Handlingen ska också fästas utanpå försändelsen.

Försändelser som skickas av kunder som betalar med kontanter

Uppgifterna om innehållet av varuförsändelser som skickas av kunder som betalar med kontanter meddelas med tulldeklarationen CN22 eller CN23, då försändelsen är adresserad till ett land utanför EU. De nödvändiga uppgifterna om paketförsändelser förmedlas elektroniskt antingen via nättjänsten för sändning av paket eller i anslutning till att paketet sänds på Postis serviceställe. Brevförsändelser som innehåller varor ska dessutom förses med en ifylld CN22- eller CN23-tulldeklaration med streckkod. Handlingen ska också fästas utanpå försändelsen.