Visa alla utgåvor

Undersökning: finländarna anser att samvaron är det bästa med julen

Posti och IRO Research har utrett finländarnas julfirande genom intervjuer med 1 000 finländare. Enligt resultaten är samvaron (70 %) och julmaten (70 %) det bästa med julen. Det näst bästa med julen är julledigheten (42 %). På tredje plats kom De vackraste julsångerna (39 %) och julbastun (39 %). I de fritt formulerade svaren betonades julfriden och stämningen i allmänhet.

De svarande önskar att deras närstående är närvarande vid julbordet. Totalt 39 % av de svarande ansåg att man ibland får samtidigt vara i de sociala medierna när man sitter vid matbordet, men att använda de sociala medierna vid julbordet betraktades mer kritiskt. Sammanlagt 76 % av de svarande som förhöll sig positiva till sociala medier vid matbordet ansåg att det inte är tillåtet att använda de sociala medierna när man sitter vid julbordet. Endast 14 % tillåter användning av de sociala medierna i julbordet. Alla åldersgrupper förhöll sig negativt till användningen av sociala medier i julbordet.

Julhälsningen på papper får uppskattning

Att skriva julkort är en viktig del av julen för många. För majoriteten (71 %) av de svarande är skrivandet av julkort en bekant tradition redan från barndomshemmet, och hälften (51 %) kommer i julstämning genom denna tradition. För många har det blivit en särskild och separat julsyssla att skriva julkort eftersom största delen (67 %) av de svarande skriver alla julkort på en gång.

Julkortet på papper har fortfarande en viktig ställning bland julhälsningarna. Totalt 40 % av de svarande skickar en julhälsning på papper också till personer som de kan nå via de sociala medierna. År 2014 var motsvarande resultat 54 %. Sammanlagt 4 % av de svarande skickar julkort endast till personer som inte är med i de sociala medierna. Resultatet är detsamma som år 2014.

Välgörenhet hör till julen

Största delen (60 %) av de svarande planerar att ägna sig åt välgörenhet i jul. Den populäraste formen av välgörenhet är att skänka pengar eller föremål till ett gott ändamål (31 %). Det näst populäraste alternativet visade sig vara att köpa välgörenhetsorganisationernas julkort (27 %). Av de svarande planerar 21 % att också ägna sig åt någon annan verksamhet som stödjer välgörenhet och 9 % tänker köpa välgörenhetsorganisationers produkter eller tjänster i julklapp.

Sista inlämningsdagarna för julhälsningar

Inrikes julhälsningar (1,10 €) ska förses med ett fixvärdemärke för julhälsningar och lämnas i en brevlåda senast onsdagen 11.12 klockan 24 eller lämnas in på Postis serviceställe före stängningsdags 11.12.

Julhälsningar med inrikes fixvärdemärke (1,60 €) delas ut till jul om de postas senast tisdagen 17.12 i enlighet med tidtabellerna för tömning av brevlådorna. Om du kompletterar inrikes fixvärdemärket med ett Plus-märke är den sista postningsdagen torsdagen 19.12.

Du hittar inlämningsdagarna för utrikes julhälsningar på Postis julwebbsidor www.posti.fi/sv/privat/jul.

Mer information om undersökningen:

Datainsamlingen till undersökningen av finländarnas julfirande gjordes på internet i IRO Research Oy:s riksomfattande konsumentpanel. Materialet samlades in under perioden 24.10-1.11.2019 från sammanlagt 1 000 finländare. Urvalet betonades så att det till ålders- och könsfördelningen, bostadsortens typ och landskapet motsvarar Finlands befolkning. Undersökningens statistiska felmarginal är högst ca + 3,2 %-enheter.