Visa alla utgåvor

PAU:s strejker försvårar postgången för inrikes och utrikes försändelser (UPPDATERAT kl. 18)

Uppdaterad kl. 18:

Inga ändringar i bedömningen av strejkens effekter. Vi informerar nästa gång på onsdag 27.11 ca kl. 12.

******

I kollektivavtalsförhandlingarna på veckoslutet uppnåddes ingen överenskommelse mellan förhandlingsparterna. Post- och logistikbranschens union PAU har meddelat att strejken fortsätter. Uppskattningarna om strejkens och stödstrejkernas effekter på postgången preciseras dagligen.

- Transporten av paket har lyckats bra i största delen av landet. Enligt den nuvarande uppskattningen kommer det vara möjligt att leverera största delen av paketen till kunderna på utsatt tid. Eftersom strejken drar ut på tiden kan en liten del av paketen tyvärr fördröjas med upp till en vecka. Frakttjänsterna fungerar normalt. Vi har också kunnat sortera och dela ut en del av trycksakerna, berättar Jarmo Ainasoja, Postis chef för undantagssituationer.

- För närvarande är vår uppskattning att paketen för jultiden kan delas ut enligt utlovad tidtabell. Julens tidtabeller finns på vår webbplats. Det lönar sig att lägga julkorten med rätta adresser och frimärken i Postis röda postningskuvert. Då kan vi behandla dem smidigt.

Den aktuella bedömningen av effekterna av PAU:s strejk och av stödstrejkerna

PAU:s strejk gäller en del av Postis tjänster. För inrikespostens del är effekterna riksomfattande.

Tjänster som håller öppet och fungerar på normalt sätt:

- Tidigutdelningen av dagstidningar
- Lagertjänster
- Frakttjänster
- Delar av de arbeten som är relaterade till säkerhet och hälsa (bl.a. försändelser av måltider, livsmedel, matkassar och mediciner samt sjukhusförsändelser och andra motsvarande lokala och riksomfattande försändelser som är relaterade till säkerhet och hälsa)

PAU har avgränsat arbeten som är relaterade till säkerhet och hälsa utanför strejken.

- Posti förutsätter att PAU bär sitt ansvar som det lovat och sköter för sin del om att dessa ytterst viktiga försändelser befordras till adressaterna på normalt sätt, konstaterar Ainasoja.

Dröjsmål och exceptionella öppettider till följd av strejken:

- Största delen av paketen går normalt, men en liten del fördröjs. En liten del av paketen kan styras till ett alternativt uthämtningsställe så nära det ursprungliga uthämtningsstället som möjligt.
- Det kan förekomma dröjsmål i försändelserna inom livsmedelslogistiken (bryggeriprodukter och livsmedelsindustrin).
- Brev (dröjsmål på upp till flera veckor)
- Tidskrifter (dröjsmål på upp till flera veckor)
- Direktmarknadsföring, dvs. reklam (dröjsmål på upp till flera veckor)
- Uppdrag som gäller styrning av posten (adressändring, avbrott i utdelningen, tidsbestämd eftersändning) och som lämnas på papper (dröjsmål på upp till flera veckor)

Det lönar sig att lämna uppdrag om adressändring, avbrott i utdelningen och tidsbestämd eftersändning i nättjänsten www.posti.fi/yhteystietoni.

Ankomstavier på papper om försändelser som kan hämtas ut befordras inte. Försändelsens uthämtningsställe syns i den elektroniska ankomstavin. Kunden kan följa upp försändelsens gång med försändelsekoden i försändelseuppföljningen på adressen www.posti.fi samt i mobilappen OmaPosti.

Största delen av Postis samtliga serviceställen, dvs. av Postis egna butiker, serviceställen som sköts av samarbetsparter och automater, fungerar på normalt sätt. I cirka 5 procent av alla serviceställen förekommer störningar just nu.

Du hittar en lista över postserviceställen som har ändringar i öppettiderna eller håller stängt genom att klicka på denna länk.

En del av Postis serviceställen som drivs av samarbetspartner är stängda eller håller öppet med begränsningar.

Postis kundtjänst fungerar med begränsningar.

Posti delar effektiviserat ut paket till Postis automater.

Stödstrejker som påverkar Postis verksamhet:

Luftfartsunionens (IAU) stödstrejk inriktas på posthanteringen på flygplatserna. Paket som kommer från Sverige och Baltikum per flyg och paket från det övriga EU-området kan fördröjas några dagar. Största delen av paketen från och till Europa transporteras på landsväg och därför har strejken endast haft små effekter på dem. Strejken påverkar starkast internationella paket och brevförsändelser som kommer eller avgår med flyg från länder utanför Europa (t.ex. USA, Japan, Kina). Dessa försändelser levereras från avgångsländerna först efter strejken. Även transporten och utdelningen av internationella brev, tidningar och reklamförsändelser som delas ut i brevinkastet avbryts.

Sjömans-Unionens stödstrejk innebär att Postis transporter inte tas med på förbindelsebåtar och färjor i inrikes trafik samt på last- och ropax-fartyg och passagerar-bilfärjor i utrikestrafik. Stödstrejken försvårar således postgången bl.a. i skärgården.

Informationen om strejkens effekter uppdateras två gånger om dagen - cirka kl. 12 och 18

Information om strejkens möjliga effekter på Postis tjänster ges på Postis webbplats och på Twitter. Meddelandena finns på adressen posti.fi. De publiceras dagligen cirka kl. 12 och 18.

- Vi tackar våra kunder för deras tålamod och beklagar den ovisshet och de störningar som PAU orsakar. Vi gör allt vi kan för att alla försändelser ska komma fram till adressaterna, även om det sker med fördröjning. En del av vår personal är på jobbet, vilket innebär att vi kan transportera en del av försändelserna också under de kommande dagarna, säger Jarmo Ainasoja.

Användningen av hyrd arbetskraft hos Posti under strejken

Posti publicerar dagliga uppgifter om mängden hyrd arbetskraft som anlitas under strejken på företagets viktiga verksamhetsställen, dvs. i logistikcentren i Vanda och Lundo samt i Helsingfors postterminal. Uppgifterna läggs ut på Postis webbplats på vardagar.