Bruksanvisningar för Posti SmartShip

I tjänsten Posti SmartShip kan du göra beställningar till paket- och frakttjänster och du kan också följa upp brevtjänster i tjänsten. Via samma system kan du skriva ut alla transportdokument för både inrikes och utrikes försändelser.

Du kan använda SmartShip via användargränssnittet, där du anger leveransinformation och skriver ut dokument manuellt. Du kan också automatisera sändning och utskrift genom att integrera systemet med SmartShip. Integration är en betald tjänst (20 €/månad) skräddarsydd för Posti by nShift.

Närmare instruktioner hittar du genom att logga in i SmartShip.

Utskriftsalternativ och installering

Du kan skriva ut transportdokumenten antingen som direktutskrift eller PDF-utskrift. Utskriften som PDF passar sig bäst för små postningsföretag eftersom transportdokumenten skrivs ut ett åt gången. Skriv ut innebär direktutskrift dvs. Unifaun Online Printer och är avsedd för större avsändare. Utskriften av adresskort och bilagor sker på en viss printer och det kan finnas flera kanaler, t.ex. olika kanaler för A4-utskrift och dekaler. Utskriften är snabb eftersom det inte sker någon förhandsgranskning.

De adresskort som behövs för utskriften kan beställas från Unifauns webbutik eller Postis materialbeställning. Adresskorten som används i Prinetti passar även SmartShip.

Installering av utskrift:

Logga in i SmartShip. Välj fliken Inställningar.

Välj PDF-inställningar. Kontrollera att din dator har en uppdaterad PDF-läsare. Klicka på Redigera. Du kan redigera utskriftsobjekten. Välj fliken Klicka för att ange värde. Fraktbeställningens kollilappar skrivs ut i A5-storlek medan fraktsedlarna behöver A4-storlek. Justera textens placering på adresskortet lodrätt och vågrätt.

Välj utskriftsinställningar. Den Unifaun Online Printer som du behöver för direktutskriften kan du ladda ner på anvisningssidan på fliken Anvisningar. Definiera utskriftsinställningen, dvs. typ av adresskort och standardprinter. Din dator ska ha en uppdaterad version av Java. Laddningslänken till Java finns på fliken Anvisningar.