Detaljer för förnyad Inloggning

Inloggningen för Postis företagskunder i Postis elektroniska tjänster förnyades 16–17.1.2021. Om du inte därefter kan logga in i Postis företagstjänster ska du följa anvisningarna på den här sidan.

Vi har informerat företagsanvändarna per e-post om förnyelse på våren 2020 och i januari 2021. Läs om orsaken till förnyelsen och läs de vanligaste frågorna.

Om du inte kan logga in i Postis företagstjänster, gör så här

1. Byt lösenord

I samband med förnyelsen bad vi en del av användarna byta lösenord i Postis elektroniska tjänster. Begäran om att byta lösenord skickades per e-post 17.1.2021.

Om du inte har bytt ditt lösenord efter att du fick e-postmeddelandet, gör så här:

  1. Börja byta lösenord genom att gå till: https://www.posti.fi/changepassword Ange din e-postadress.

  2. Vi skickar anvisningar för byte av lösenord per e-post.

  3. När du har bytt lösenord, försök logga in i Posti tjänster på nytt.

Om inloggningen lyckas kan du fortsätta använda tjänsterna som tidigare. Om inloggningen ännu misslyckades, gå till följande punkt.

2. Kontrollera den e-postadress du använder

Efter förnyelsen loggar man in i Postis tjänster med sin e-postadress. Det är alltså inte möjligt att logga in med den tidigare använda ärendekoden, utan vid inloggningen används en e-postadress som har fastställts för företagstjänsterna.

Den e-postadress som ska användas vid inloggning är den adress till vilken vi 17.1.2021 skickade en begäran om att byta lösenord.

Gör så här:

  1. Försök logga in i Posti tjänster på nytt med den e-postadress du använder.

  2. Om inloggningen lyckas kan du fortsätta använda tjänsterna som tidigare.

Om du inte har fått en begäran om att byta lösenord eller om du inte känner till med vilken e-postadress du ska logga in går du till följande punkt.

3. Kontakta din organisations administratör

Om du inte kan logga in i Postis tjänster genom att följa anvisningarna ovan ska du kontakta din organisations administratör för Postis tjänster.

Om du själv är din organisations administratör eller om du inte känner till vem som är organisationens administratör, kontakta vår företagskundtjänst.

Om du kan logga in i några av företagstjänsterna, men inte i alla, gör så här

Om du efter förnyelsen endast kan logga in i några av Postis elektroniska företagstjänster ska du be din organisations administratör kontrollera din rätt att använda tjänsterna.

Om du själv är din organisations administratör eller om du inte känner till vem som är organisationens administratör, kontakta vår företagskundtjänst.