Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Inloggningen i Postis elektroniska tjänster förnyas

Efter förnyelsen som genomförs under 2020 kan Postis kunder logga in i alla Postis elektroniska tjänster med en och samma användarkod. Förnyelsen gör det smidigare att använda Postis tjänster. Postis företagskunder informeras om när förnyelsen träder i kraft per e-post.

Tidigare har användningen av Postis elektroniska tjänster krävt tjänstespecifika inloggningskoder. Efter förnyelsen som genomförs under 2020 behöver användare av Postis tjänster bara en användarkod.

Samma personliga användarkoder kan i fortsättningen användas både för konsument- och företagsärenden. Med samma koder kan man i fortsättningen också sköta ärenden för flera olika företag eller organisationer.

Ändringen som berör företagsanvändare sker under 2020. Alla företagsanvändare och företagens administratörer meddelas om ändringen i god tid per e-post. Inom konsumentärenden har den nya användarkoden redan tagits i bruk i samband med lanseringen av OmaPosti-tjänsten.

Smidighet i användningen av tjänster

I och med förnyelsen blir användningen av Postis elektroniska tjänster tydligare då systemet med flera olika koder slopas. Tjänsternas användare kan också redigera sina egna uppgifter på ett och samma ställe. Den enklare ärendehanteringen förbättrar också informationssäkerheten.

Förnyelsen främjar också Postis interna tjänsteutveckling och gör det möjligt att i fortsättningen utveckla ännu bättre elektroniska tjänster både snabbt och kostnadseffektivt.

Hur framskrider förnyelsen – vad behöver företagskunden göra nu?

Alla användare av Postis elektroniska tjänster och organisationernas administratörer informeras om förnyelsen per e-post.

I det första skedet under våren 2020 ber vi alla användare av Postis tjänster kontrollera att de har angett en egen, fungerande e-postadress i sina användaruppgifter. I fortsättningen grundar sig inloggningen på den användarspecifika e-postadressen.

Gör så här:

  1. Logga in i administrationen av användarkoder för Postis elektroniska tjänster på adressen https://www.posti.fi/yritysasiakkaat/tunnustenhallinta/

  2. Gå till avsnittet Egna uppgifter.

  3. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Se till att dina egna uppgifter innehåller din e-postadress.

Under hösten 2020 genomförs den egentliga sammankopplingen av gamla koder och övergången till det nya systemet med en användarkod. Efter detta upphör de gamla tjänstespecifika koderna att fungera.

Alla användare och organisationernas administratörer meddelas i god tid om ändringens exakta tidpunkt per e-post och på denna uppdaterade webbsida.

Viktig information: i slutet av förnyelsen måste varje användare bekräfta sin e-postadress och uppdatera sitt lösenord för Postis elektroniska tjänster. Varje användare informeras också om detta per e-post i ett senare skede.

Var får jag ytterligare information om förnyelsen?

Läs också svaren på de vanligaste frågorna. Vi uppdaterar listan fortlöpande.

Vilka tjänster och koder gäller förnyelsen?

Förnyelsen gäller alla Postis företagstjänster och servicekanalernas elektroniska tjänster som kräver inloggning. Inom konsumentärenden har den nya användarkoden redan tagits i bruk i samband med lanseringen av OmaPosti-tjänsten.

Förblir företagens administratörer oförändrade?

Ja. Varje företagskund hos Posti har även i fortsättningen en administratör.

Försvinner koder som är i gemensamt bruk?

I fortsättningen loggar man in i Postis elektroniska tjänster med sin personliga e-postadress. Vi rekommenderar att alla användare av Postis tjänster har en egen kod.

Ändras själva tjänsterna i samband med förnyelsen?

Förnyelsen gäller inloggningen i Postis elektroniska tjänster – själva tjänsterna förblir de samma. Inloggningsförnyelsen effektiviserar ändå Postis tjänsteutveckling och frigör resurser för vidareutveckling av de enskilda tjänsterna.

Kan man med samma koder sköta ärenden för flera företag eller organisationer?

Ja. I fortsättningen du kan med samma användarkod hantera ärenden för flera olika organisationer i Postis elektroniska tjänster. Du kan också skapa egna koder för olika företag, med då måste en separat e-postadress användas som kod för varje företag.

Kan jag använda olika koder för konsument- och företagsärenden?

Ja, det kan du. Om du vill använda olika koder för konsument- och företagsärenden måste du också ha olika e-postadresser som användarkod.

Vem gäller förnyelsen?

Förnyelsen gäller alla företagskunder som använder Postis elektroniska tjänster.

Vad gör jag om jag byter e-postadress?

Före förnyelsen kan företagskunderna ändra sina egna uppgifter i administrationen av användarkoder för Postis elektroniska tjänster på adressen https://www.posti.fi/yritysasiakkaat/tunnustenhallinta/. Efter förnyelsen kan både konsument- och företagsanvändare ändra sina egna uppgifter i OmaPosti.