Skip to main content

PO-numrets beställning

Instruktioner för att fylla i blanketten

PO -numret bör beställas/ändras minst en vecka innan önskat datum.

Beställningsnumret kan vara giltigt under en obegränsad tid eller för en viss tid, då säsongen kan vara ett år, ett halvår eller ett kvartal.

PO-numret trycks på framsidan av fakturan vid raden ”Er beställning”. I samband med PO numret kan även ”kostnadsställe” tilläggas, denna information trycks på raden ”Kostnadsställe”.

Vi behandlar din beställning så fort som möjligt.

För mer information kontakta Postis företagskundtjänst, tel. 0200 75000 eller foretagskundtjanst@posti.com