Postbox ändring eller uppsägning

Med denna blankett kan du meddela om förändringar i er Postboxtjänst i Finland, exempelvis överföra avtalet till ett annat företagsnamn eller begära en flytt till ett annat postboxställe. Med undantag av uppsägning är ändringar avgiftsbelagda.

Uppsägningstiden för Postboxtjänsten är en (1) månad. Kom också ihåg att göra en adressändring för företaget.

Postboxens uppgift

Jag vill *
0/500

Kontaktperson och företagets kontaktuppgifter

Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
Ange FO-numret i följande form: 1234567-8
Infokoden finns på fakturan som ett 6-siffrigt nummer utan nollor

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.