Skip to main content
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Annullering av tjänst

I enlighet med konsumentskyddslagen kan du annullera din beställning inom 14 dygn från att du gjort beställningen.

Om tjänsten som du har beställt redan har hunnit börja och annulleringstiden inte har löpt ut, kan du annullera tjänsten, varpå vi debiterar för tjänsten för tiden innan den annullerades. Annullering av poststyrningstjänster kan ta ungefär tre vardagar, under vilket post ännu kan delas ut till adressen. Ingen avgift debiteras emellertid för denna period. Observera att annulleringsanmälan gäller alla postmottagare i tjänsten. Om annulleringen gäller Hemtjänster (tjänsten Promenadkompis), använd Hemtjänstens annulleringsblankett.

Välj den tjänst som du vill annullera:

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.