Skip to main content
Ändring eller uppsägning av prissättningstjänsten

Ändring eller uppsägning av prissättningstjänsten

Med den här blanketten kan du beställa infokoder till din Prissättningstjänst. Genom att ta i bruk en eller flera infokoder för Prissättningstjänsten kan du på fakturan se mellansummorna för infokoderna exempelvis per kostnadsställe. Vid behov kan du även beställa en ny arbetsbeställningsblankett som ersättning för en gammal.

Uppsägningstiden för Prissättningstjänsten eller dess infokoder är en (1) månad.

Jag vill *
Tilläggsuppgifter
Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
Ange FO-numret i följande form: 1234567-8
Kundnumret finns bland annat på arbetsbeställningsblanketten för Prissättningstjänsten samt på fakturan.