Skip to main content
Ändring eller uppsägning av Företagspostnummer
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Ändring eller uppsägning av Företagspostnummer

Meddela ändringar i den Företagspostnummertjänst som du använder med formuläret. Med undantag av uppsägning är ändringar avgiftsbelagda.

1

Ändring

Ändring

Företagspostnummer och namn:
Jag vill *
T.ex. ”00000 FÖRETAG”
2

Kontaktperson och företagets kontaktuppgifter

Kontaktperson och företagets kontaktuppgifter

E-post:
Telefonnummer:
Företagets namn:
FO-nummer:
Kundnummer:
Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
Ange FO-numret i följande form: 1234567-8
Kundnummer är 6-siffrigt, men kan inte börja med 6

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.