Företagspostnummer ändring eller uppsägning

Meddela ändringar i den Företagspostnummertjänst som du använder med formuläret. Med undantag av uppsägning är ändringar avgiftsbelagda.

1

Ändring

Ändring

Företagspostnummer och namn:
Jag vill *
2

Kontaktperson och företagets kontaktuppgifter

Kontaktperson och företagets kontaktuppgifter

E-post:
Telefonnummer:
Företagets namn:
FO-nummer:
Kundnummer:

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.