Skip to main content
Ändring eller uppsägning av Företagspostnummer
Meddelande

Vår kundtjänst är för närvarande överbelastad. Om ditt fall rör den rådande situationen i coronaviruset, hittar du svar på vanliga frågor här.

Ändring eller uppsägning av Företagspostnummer

Meddela ändringar i den Företagspostnummertjänst som du använder med formuläret. Med undantag av uppsägning är ändringar avgiftsbelagda.

1

Ändring

Ändring

Företagspostnummer och namn:
Jag vill *
T.ex. ”00000 FÖRETAG”
2

Kontaktperson och företagets kontaktuppgifter

Kontaktperson och företagets kontaktuppgifter

E-post:
Telefonnummer:
Företagets namn:
FO-nummer:
Kundnummer:
Använd det internationella formatet, 019 1234567 blir exempelvis +358191234567 i det internationella formatet
Ange FO-numret i följande form: 1234567-8
Kundnummer är 6-siffrigt, men kan inte börja med 6

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet.
Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.