Skip to main content
Ändring eller uppsägning av svarsförsändelsekod
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Ändring eller uppsägning av svarsförsändelsekod

Du kan med din svarsfösändelsekod beställa infokoder, med vilka du får en noggrannare sortering och kan styra försändelser med infokoder till olika adresser. En kodspecifik bruksavgift debiteras kunden månatligen.

Du kan också säga upp din avtalskod eller enskilda koder/ infokoder.