Skip to main content
Ändring eller uppsägning av avtalskod

Ändring eller uppsägning av avtalskod

Du kan med din avtalskod beställa infokoder, med vilka du får en noggrannare sortering och kan styra försändelser med infokoder till olika adresser. En kodspecifik bruksavgift debiteras kunden månatligen.

Du kan också säga upp din avtalskod eller enskilda koder/ infokoder.