Adressändring för företag

Meddela oss omedelbart om adressändringen när du är får veta om den. När du beställer adressändring i samband med Flyttpost, får du dagsposten eftersänd utan dröjsmål till din nya adress.

Gör adressändringen när din företag flyttar till en ny adress

 • En adressändring är avgiftsfri.

 • Vi levererar brevförsändelser till din nya adress.

 • Eftersändning av tidningar ingår inte i adressändringen. Informera ny adress direkt på tidningar.

 • Adressändring styr inte paketförsändelser.

 • Till utlandet eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 50 gram.

 • Observera att adressändring för företag inte omfattar uppdatering av adress för avsändaren. Meddela din nya adress utan fördröjning till alla avsändare i samband med din flytt, så säkerställer du en smidig postgång.

 • Observera också att affärsadressen inte kan vara en Poste restante-adress och företagets post inte kan översättas till en Poste restante-adress.

Beställ enkelt på nätet

Pä nätet ändrar du enkelt adress för ditt företag, beställer en flyttposttjänst eller gör en adressanmälan. För att göra en anmälan behöver du ett finsk FO-nummer. Om du saknar finsk FO-nummer, finns instruktioner för hur man gör en blankettanmälan i sidans nedre kant.

Flyttposttjänsten – beställ eftersändning även för tidningar

Flyttposttjänsten är en avgiftsbelagd tilläggstjänst till adressändring som innebär att vi eftersänder adresserade brevförsändelser, tidningar och adresserad reklam till din nya adress.

 • Avtalets längd är 12 månader och om du vill kan du fortsätta det med en ett år lång period. Du kan beställa förlängning med adressändringsblanketten.

 • Till utlandet eftersänds 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 250 gram. Övriga försändelser returneras till avsändaren eller hanteras som obeställbara.

 • Försändelser med hemtransport och paketförsändelser ingår inte i tjänsten.

 • Du kan enkelt beställa flyttposttjänsten när du fyller i din anmälan om adressändring.

 • Produktvillkor

Adressanmälan – när du startar ett företag eller öppnar ett nytt verksamhetsställe

Adressanmälan är en avgiftsfri tjänst som du behöver när du startar ett företag, öppnar ett nytt verksamhetsställe eller när ditt företag byter namn.

 • Du får din post till den nya adressen.

 • Eftersändning av post från den gamla adressen till den nya ingår inte.

Tidsbestämda tjänster - eftersändning av postförsändelser eller avbrott i utdelningen

När du använder tidsbestämd eftersändning får du din post dit du önskar. Du kan också avbryta utdelningen, och då ser vi till att din post förvaras säkert.

Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser

 • Produktvillkor

 • Vi eftersänder dagspost som omfattas av samhällsomfattande tjänster från ordinarie adress till önskad adress.

 • Efter avbrottet får du posten till den ordinarie adressen utan separat anmälan.

 • Minimitiden för beställningen är en vecka. Prissättningen baserar sig på perioder om två månader.

 • Kom överens om eftersändning av dagstidningar med tidningen.

 • Till utlandet eftersänder vi 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 250 gram. Övriga försändelser returneras till avsändaren eller hanteras som obeställbara.

 • Från en postboxadress kan tjänsten Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser beställas för högst två månader under ett år.

Avbrott i utdelningen

 • Vi förvarar din post under avbrottet. Du hämtar inkommen post på postnummerområdets postkontor efter avbrottet. Posten levereras inte för uthämtning medan tjänsteperioden pågår.Minimitiden för beställningen är en vecka och maximitiden två månader. Prissättningen baserar sig på perioder om två månader.

 • Vi returnerar de försändelser som ska kvitteras och övriga försändelser som är försedda med ankomstavi till avsändarna under avbrottet enligt de förvaringstider som anges i våra allmänna leveransvillkor eller på krav av avsändaren.

 • När du beställer tjänsten i nättjänsten betalar du den i din nätbank i samband med beställningen. Om du väljer blanketten som beställningskanal får du en faktura för serviceavgiften.

Beställ tjänsten med en adressändringsblankett

Du kan även göra adressanmälan eller beställa flyttposttjänsten med en utskrivbar adressändringsblankett . Du kan skriva ut, fylla i och skanna in adressändringsblanketten och skicka den pdf. som en e-postbilaga till adressen: osoitteet@posti.com. OBS! Denna adress är endast till för adressändring, vänligen skicka inga andra förfrågningar till denna adress. Företagsadressändring kan inte göras per telefon.

Fyllda blanketten kan också skickas per post till:

Posti Ab

Adresstjänster Helsingfors

PB 777

00011 POSTI