Skip to main content
Övriga tjänster
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Övriga tjänster

De viktigaste ändringarna 1.1.2020

Svarsförsändelser ja laboratorieprov

- Bruksavgift för avtalskod +5 % - Öppningsavgift för avtalskod, info +5 % - Economy-svarsförsändelse och kupong+5 % - Priority-svarsförsändelse och kupong +5 % - Expressvar och Provförsändelse +5 % - Svarsförsändelsens tilläggstjänster+5 % - Internationell svarsförsändelse +5% - Ny: Bruksavgift för svarsförsändelseinfo - Ny: Extra hanteringsavgift för handskrivna adresspåskrifter och frånvarande portobeteckning Prislista 1.1.2020 Produktvillkor 1.1.2020

Mottagningstjänster, ändringar i priser

- Postbox, fakturerad + 5 % - Nätverket Postbox, prepaid + 5 % - Företagsadress + 5 % - Företagspostnummer + 5-10 % - Samlingspostbox + 5 % Prislista 1.1.2020

Poststyrningstjänster, ändringar i priser

- Priset för Adressändrings- och poststyrningstjänsten stiger med 10 procent. Prislista 1.1.2020