Skip to main content
Övriga tjänster

Övriga tjänster

De viktigaste ändringarna 1.1.2020

Svarsförsändelser ja laboratorieprov

- Bruksavgift för avtalskod +5 % - Öppningsavgift för avtalskod, info +5 % - Economy-svarsförsändelse och kupong+5 % - Priority-svarsförsändelse och kupong +5 % - Expressvar och Provförsändelse +5 % - Svarsförsändelsens tilläggstjänster+5 % - Internationell svarsförsändelse +5% - Ny: Bruksavgift för svarsförsändelseinfo - Ny: Extra hanteringsavgift för handskrivna adresspåskrifter och frånvarande portobeteckning Prislista 1.1.2020 Produktvillkor 1.1.2020

Mottagningstjänster, ändringar i priser

- Postbox, fakturerad + 5 % - Nätverket Postbox, prepaid + 5 % - Företagsadress + 5 % - Företagspostnummer + 5-10 % - Samlingspostbox + 5 % Prislista 1.1.2020

Poststyrningstjänster, ändringar i priser

- Priset för Adressändrings- och poststyrningstjänsten stiger med 10 procent. Prislista 1.1.2020