Skip to main content
Marknadsföringstjänster
Meddelande

På grund av det ökade antalet paket är vår kundtjänst överbelastad. Läs svaren på de vanligaste frågorna här.

Marknadsföringstjänster 1.1.2020

Kostnadsstrukturen är olika för olika tjänster och syns som prisökningar av olika storlek. Prisökningarna är genomsnittliga, kundspecifika ändringar kan avvika från de listpriser som uppges. Faktorer som påverkar direktmarknadsföringens pris har preciserats.

Kunddirekt , ändringar i priser

- Maskinsorterbara, högst 50 g/st. försändelser +5 % - Maskinsorterbara över 50 g /st. försändelser +3 % - Kunddirekt, i prislistan för maskinsorterbara en ny vikt- och partistorleksklass. På dessa punkter sjunker priset en aning jämfört med 2019 års priser. - Manuellt sorterbara försändelser +2,5 % - Kunddirekt, extra hantering +2 % Prislista 1.1.2020

Ändringar av tjänster

- Utdelningshastigheten och servicenivån specificeras. Försändelserna delas ut under 2–4 vardagar efter postinlämningen. Med hjälp av postningsdagarna (mån, ons., fre) för maskinsorterbara försändelser, försändelser som postats med Sorteringstjänsten och försändelser som innehåller felfria koder sker utdelningen huvudsakligen under tre vardagar (tor, mån, ons.) - Tilläggstjänsten Vissdagsutdelning upphör 31.12.2019 - Måtten på slutna försändelser preciseras. Separata mått för små och stora slutna försändelser. Närmare information i Guiden för maskinellt sorterbara försändelser 2020. - Postinlämningsställen är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Inlämning av försändelser vid Postis terminaler är möjligt genom användningen av tjänsten Terminaltransport . Postinlämning före kl. 17, servicenivå + en (1) vardag. Produktvillkor 1.1.2020

Skapa och skicka (Dmmessage), änringar i priser

- I genomsnitt +5 % Prislista 1.1.2020

Ändringar av tjänster

En lättanvänd version av tjänsten Skapa och skicka meddelanden ersätter den nuvarande versionen 31.12.2019. Den nya versionen kan redan användas i Kontakti vid punkten ”Lähetä valmis pdf-tiedosto (uusi)”.

Informationstjänst, ändringar i priser

- Alla beteckningar i prislistan +5 % Prislista 1.1.2020

Oadresserade utdelningstjänster, ändringar priser

- Medieutrymme i Postinen +5 % (i genomsnitt) - Hemdirekt +1,2 % - Hemdirekt Premium + 5 %

Postinlämningstider och -ställen

- Hemdirekt: postinlämningstider och -ställen förblir desamma som tidigare - Hemdirekt Premium: postinlämningstider och -ställen har preciserats