Skip to main content
Ändringar

Posti svarar på ändrade behov

Posti påverkas av den snabba digitaliseringen av kommunikationen. Vi strävar efter att trots dessa förändringar hålla vår servicenivå konkurrenskraftig och effekterna på priserna måttliga. Utdelningen är vår kärnverksamhet, och vid sidan av den utvecklar vi kontinuerligt nya lösningar för flera kanaler med hjälp av automatisering, så att vi även i fortsättningen kan underlätta våra kunders vardag på alla tänkbara sätt. På den här webbplatsen kan du bekanta dig med ändringarna i Posttjänsternas tjänster och priser.