Förhands­information om ändringar i Postis avtalstjänster 2023

Ändringar i utdelningen förlänger papperspostens livscykel

Genom att förnya utdelningen kan vi fortsätta att erbjuda traditionella utdelnings-tjänster vid sidan av digitala tjänster. Nya modeller planeras för olika slags kundbehov. Vi söker aktivt nya lösningar tillsammans med våra kunder. Vårt gemensamma mål är att hitta de mest kostnadseffektiva sätten att sköta utdelningen med hög kvalitet.

  • Vi föredrar utdelningsmodeller som möjliggör heltidsarbete och effektiviserar det dagliga resandet. Med heltidsarbete skapar vi bättre förutsättningar för att upprätthålla kompetent utdelningspersonal.

  • Vi uppdaterar våra servicelöften så de stöder våra nya utdelningsmodeller. Vi ger flexibilitet till transporthastigheten på brev, annonser och tidningar i stället för att ha vissa utsatta dagar.

  • Vi fortsätter att arbeta för att begränsa kostnadstrycket. För att effektivisera vår verksamhet fokuserar vi inlämningen av post i postterminalerna i Helsingfors och Kuopio, optimerar transporter och utdelningsrutter vilket även minskar bränsleförbrukningen. Samtidigt främjar vi vårt mål att vara ett nollutsläppsföretag senast 2030.