Ändringar i Postis avtalstjänster och priser 1.1.2021

Under det senaste året har världen förändrats mer än vi kan minnas. Pandemin har påskyndat digitaliseringen men också lamslagit ekonomin. Vi på Posti ser det nu som ännu viktigare att hålla servicenivån konkurrenskraftig och priseffekterna måttliga. På den här webbplatsen kan du bekanta dig med ändringarna i Posttjänsternas tjänster och priser.