Skip to main content
Med avtal

Utrikes Priority-brev

Högst 250 x 353 x 30 mm

Utrikes Priority-brev är personliga och har ett utmärkt uppmärksamhetsvärde. Priority-brev levereras alltid till adressaten via snabba förbindelser. Retur till avsändaren ingår i priset om adressaten inte anträffas.

  • Högklassigt och snabbt
  • Lämpar sig för personlig och effektiv kommunikation
  • Ger din försändelse dataskydd
Adressländer

Landspecifika uppgifter, begränsningar och leveranstider återfinns på de landspecifika sidorna.

Maximivikt

2 kg

Maximimått

250 mm x 353 mm x 30 mm.

Minimimått

90 x 140 mm

Prissättning och betalningssätt

Prissättning
Prissättningen grundar sig på antalet försändelser och vikt. Priset påverkas också av avgiftszon och de tilläggstjänster som används. I Prissättningstjänsten debiteras förutom porton också en serviceavgift enligt prislistor.

Om något av brevets mått (bredd, längd eller tjocklek) överskrider storleken 250 mm x 353 mm x 30 mm, hanteras och faktureras försändelsen som ett paket.

Betalningssätt

  • Fakturering enligt försändelseförteckning (Port Payé Finlande/PP)
  • Postkuvert som beställts i förväg
  • Frankeringsmaskin
  • Prissättningstjänst
Märkning och koder

Port Payé/PP (fakturering enligt försändelseförteckning)
Försändelse- och portobeteckningen är "Port Payé Finlande" och befordringssnabbheten anges med Priority- samt Posti-beteckningen. Till koden ansluts kundnummer (sex tecken). Kunden ansvarar för tryck och utskrift av försändelse- och portobeteckning.

Frankeringsmaskin
På Priority-brevförsändelser som betalats med frankeringsmaskin anges Priority-beteckningen eller fästs en blå Priority-etikett på den övre delen av adressidan.

På internationella försändelser ska alltid fästas en beteckning som anger hastighet: Priority eller Economy.

Mottagning

Delas ut till adressaterna i grundutdelningen.

Förvaring

Om försändelsen inte kan levereras till mottagaren, lämnas en ankomstavi. Förvaringstiden för försändelsen på ett serviceställe, Poste Restante eller i en postbox varierar i olika länder mellan två veckor till två månader. Obeställbara försändelser återsänds till avsändaren.

Innehållsbegränsningar

Economy-brev lämpar sig inte för sändning av värdeföremål eller pengar. Övriga innehållsbegränsningar för försändelserna enligt Postis allmänna avtals- och produktvillkor.

Port Payé/PP

Uppgifter om försändelsen och/eller försändelsepartiet anges i försändelseförteckningen. En kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen fogas till försändelsen och/eller försändelsepartiet. Priority-brev som anges i försändelseförteckningen (PP/Port Payé) eller försändelser som ska styras till Prissättningstjänstens handläggning lämnas in på en post, postterminal eller terminal. Alternativt kan man använda den avgiftsbelagda avhämtningstransporten. Dessa försändelser får inte lämnas i en brevlåda. I regel är den sista postinlämningstiden klockan 17.

Prissättningstjänst

Foga arbetsbeställningen till försändelsen och/eller försändelsepartiet enligt Postis postningsanvisning. Läs mer om prissättningstjänst

Frankeringsmaskin

Du kan lämna Economy-brev som stämplats med frankeringsmaskin i brevlådor.

Tulldeklaration

Du kan lämna Economy-brev som stämplats med frankeringsmaskin i brevlådor. Läs mer om postnings- och betalningssätt.

För brev som sänds till EU-länder och som innehåller varor behövs ingen separat tullförteckning. Den lilla tulldeklarationen (CN 22) fästs på försändelser som adresserats till länder utanför EU samt till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde och som innehåller varor. Om försändelsens värde överstiger 300 euro bifogas ett behövligt antal stora tulldeklarationer (CN 23) på ett språk som förstås i adresslandet.