Med avtal

Utrikes Economy-brev

Högst 250 x 353 x 30 mm

Economy-brev är det förmånligaste postningssättet och lämpar sig då när ditt meddelande inte är brådskande. Retur till avsändaren ingår i priset om adressaten inte anträffas.

  • Förmånligt och pålitligt
  • Lämpar sig för personlig och effektiv kommunikation