Skip to main content
Med avtal

Priority-paket

Priority-paketet når vem som helst, var som helst i världen. Med hjälp av försändelsekoden kan du följa upp försändelsens gång i det internationella postnätet i de flesta länder i världen. Din kund får paketet behändigt till det närmaste servicestället, och i många länder transporteras paketet till adressatens adress.

  • Leverans till Norden inom 3-5 dagar, någon annanstans inom Europa inom 3-7 dagar och någon annanstans i världen inom 6-14 arbetsdagar
  • Ingå ett avtal om regelbunden hämtning, beställ en engångshämtning eller lämna in paketet på Postis serviceställe.
  • Beroende på landet levereras varan antingen till mottagaren eller till det lokala postkontoret
Närmare information och villkor

Transporttid EU-området 1–3 arbetsdagar, övriga världen 2–8 arbetsdagar. De nordiska länderna 3–5 arbetsdagar, de övriga länderna i Europa 3–7 arbetsdagar och de övriga länderna i världen 6–14 arbetsdagar. Postningsdagen är inte inräknad. Posti ansvarar inte för dröjsmål som beror på tullverksamheten i adresslandet.

Beteckningar och koder Vi rekommenderar att avtalskunderna använder utskriftsprogrammet i SmartShip, med hjälp av vilket man kan skriva ut adresskort, tulldokument och handelsfakturor.

Att observera vid sändning: Mottagarens telefonnummer och e-postadress gör det betydligt enklare att nå mottagaren i adresslandet. Det är alltid bra att ange dessa uppgifter på adresskortet om möjligt.

Till EU-länder behövs ingen tulldeklaration. När det gäller försändelser som är adresserade till länder utanför EU måste de dokument som tullen kräver bifogas. Mer detaljerad information finns i landspecifika sidorna. Om adresslandet kräver fler än ett exemplar av tulldeklarationen, skall man fylla i det antal tulldeklarationer (CN 23) som saknas. Om adresslandet kräver fler än ett exemplar av tulldeklarationen, ska man fylla i det antal tulldeklarationer (C23) som saknas.

Till försändelser som innehåller varor och som skickas till länder utanför EU bifogas de följedokument som behövs för tullklarering. Se närmare information i de landspecifika uppgifterna. Om varorna sänds i kommersiellt syfte behövs en handels- eller proformafaktura. Den obligatoriska exportförtullningen (om försändelsens värde är 1 000 euro eller mer) ingår i priset när man skickar paket till Island, Norge eller Schweiz. Försändelsens adressat svarar för skatter och tullavgifter i destinationslandet.

Sändning Försändelserna hämtas hos avsändaren enligt avtal eller avsändaren kan lämna in dem på Postis verksamhetsställe (avgång från landet följande arbetsdag).

Försändelseuppföljning Paketets gång och uppgifterna om utlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Mottagning Priority-paket levereras till adressatens adress i följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland (endast till företagsadresser), Liechtenstein, Litauen (endast till företagsadresser), Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

I de övriga länderna levereras försändelsen till adressatens adressort. Adressaten aviseras om försändelsens ankomst.

Det är inte möjligt att använda postboxadress.

Prissättning €/försändelse + €/kg, se prislistan. På priserna tillkommer gällande bränsletillägg.

Leveransvillkor Produktvillkor för utrikes transporttjänster.

Innehållsbegränsningar Försändelsen får inte innehålla ämnen eller produkter som är förbjudna enligt Världspostföreningen (UPU), som är förbjudna vid flygtransport eller förbjudna enligt Postens allmänna leveransvillkor.

Pengar, värdepapper, smycken eller andra värdeföremål ska alltid skickas som assurerade försändelser.

Annat att beakta Transportbeställningar enkelt via SmartShip.

Landspecifika uppgifter Läs mer om de måttgränser, importbegränsningar, krav på dokumentation osv. som olika adressländer ställer. Du kan bekanta dig med de landspecifika särdragen och kraven i Postis Landspecifika uppgifter.

Instruktioner för packning

Välj förpackning enligt varans storlek. Se till att förpackningen är slagtålig och hel. Försändelsen ska tåla 4–5 gånger sin egen vikt.

Förpacka försändelsen i ett så snyggt och jämnt paket som möjligt. Välj en låda i rätt storlek för din försändelse så att innehållet inte kan röra sig i förpackningen. Vid behov kan du till exempel använda bubbelplast, cellplast eller skumgummi som fyllnad. Vidhäftande förpackningsmaterial och oregelbundet formade eller runda försändelser kan förorsaka problem vid den maskinella hanteringen. Det är bäst att använda papp eller papper som det yttersta förpackningsmaterialet.

När du skickar ditt paket via Posti kan du använda det förpackningsmaterial du vill. Du kan även återanvända gamla paket, bara de är hela, tål transport och inte har tidigare försändelseuppgifter kvar. Posti har ett omfattande urval av förpackningsmaterial som kan beställas via Postis webbutik eller köpas i Postis serviceställen.