Skip to main content
Med avtal

Posti Paket Baltikum

Utmärkt service för onlinehandlare som vill sälja tjänster till kunder i Baltikum. Paket skickas inom 1-2 arbetsdagar och har uppdaterad försändelseuppföljning. Kundreturer ingår i tjänsten: ett adresskort kan skrivas ut från Posti SmartShip.

  • Transporttider 1-2 arbetsdagar
  • Realtids försändelseuppföljning och SMS avisering
  • Levereras genom ett omfattande nätverk till servicepunkter och paketautomater
Närmare information och villkor

Maximivikt Estland, Lettland och Litauen 35 kg.

Maximimått Försändelsens maximistorlek är 150 cm x 60 cm x 60 cm.

Transporttider Estland 1-2 arbetsdagar Lettland 1-2 arbetsdagar Litauen 1-2 arbetsdagar

Posten svarar inte för de dröjsmål som åtgärderna av mållandets tull förorsakar försändelserna.

Märkning och koder Adresskort och andra nödvändiga fraktdokument kan du skriva ut via Posti SmartShip-systemet som avtalskunder har kostnadsfri tillgång till.

Sändning Försändelserna hämtas hos avsändaren enligt avtal eller de kan lämnas på posten (avgång från landet senast följande arbetsdag).

Tjänsten kan utökas med Ömtåligt-tilläggstjänsten.

Försändelseuppföljning Försändelsens gång och uppgift om överlämning visas i försändelseuppföljningen.

Mottagning Levereras till adressaten eller till ett uthämtningsställe i adresslandet.

Försändelsen förvaras i 7 dygn efter leveransförsök eller sedan försändelsen blivit klar för uthämtning. Ej uthämtat paket returneras till avsändaren som en Post Paket Baltikum Undelivered-försändelse.

Avsändaren kan också förse adressaten med ett Post Paket Baltikum -adresskort, som adressaten kan använda för att returnera försändelsen genom att lämna paketet till valfritt uthämtningsställe, eller beställ avhämtning från lokal kundservice.

Prissättning €/försändelse + €/kg, se prislista Ett giltigt bränsletillägg

Leveransvillkor: Produktvillkor för utrikes transporttjänster.

Innehållsbegränsningar Försändelsen får inte innehålla ämnen eller produkter som är förbjudna enligt Postis allmänna leveransvillkor. Pengar, fritt konvertibla värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar eller andra särskilt värdefulla föremål ska alltid skickas assurerade.

Annat att beakta Smidiga transportbeställningar med SmartShip..