Skip to main content
Express Business Day (Paket & Pall)
Med avtal

Express Business Day (Paket & Pall)

Express Business Day Paket är en schemalagd pakettransport som överskrider Finlands gränser, lämpar sig för alla företag och omfattar hela Europa. Du får den och kan skicka den överallt i Finland. Du kan följa försändelses gång från dörr till dörr. Försändelsen kan också betalas av någon annan än avsändaren.

Express Business Day Pall är en schemalagds palltransport som överskrider Finlands gränser, lämpar sig för alla företag och kan skickas till Norden och Baltikum. Du får den och kan skicka den överallt i Finland. Du kan följa försändelses gång från dörr till dörr. Försändelsen kan också betalas av någon annan än avsändaren.

  Postförskott

  Posti ansvarar för att postförskottsbeloppet betalas in på avsändarens konto på en bank med verksamhet i SEPA-området. Avsändaren ansvarar för att kontonumret och de specifika referensuppgifterna är korrekta. Om uppgifterna om konto, referens eller förhandsbelopp är bristfälliga, ansvarar Posti inte för förseningar i redovisningen eller för andra skador.

  I postförskottsförsändelser används ett IBAN-kontonummer och en BIC-kod som identifierar banken enligt SEPA-bestämmelserna. Referensen är en nationell referenskod

  Skrymmande

  .

  Avsering före utdelning, per telefon

  .

  Överlämning utan kvittering av mottagaren

  .

  Posti Home Delivery / Hemlerevans

  .

  Transporttid

  Försändelsen ska finnas på logistikcentret i Vanda senast kl. 16 eller på logistikcentret i Lundo senast kl. 17 för utskick samma dag. De uppskattade leveranstiderna för olika länder finns i tabellen nedan. Leveranstiden räknas från och med den tidpunkt då försändelsen lämnar Finland.

  Nederländerna 3-4 arbetsdagar

  Belgien 3-4 arbetsdagar

  Bulgarien 6 arbetsdagar

  Spanien endast kontinenten, 4-5 arbetsdagar

  Ireland 5 arbetsdagar

  Storbritannien 3–4 arbetsdagar

  Italien 4–5 arbetsdagar

  Österrike 3–4 arbetsdagar

  Grekland endast kontinenten, 5-6 arbetsdagar

  Kroatien 6 arbetsdagar

  Lettland Riga: 1 arbetsdag. Övriga Lettland: 2 arbetsdagar

  Litauen Vilnius och Kaunas: 1 arbetsdag. Övriga Litauen: 2 arbetsdagar

  Luxemburg 5 arbetsdagar

  Norge 00–12: 2 arbetsdagar. Övriga Norge: 3–6 arbetsdagar

  Portugal endast kontinenten, 5-8 arbetsdagar

  Polen 4–5 arbetsdagar

  Frankrike 3–4 arbetsdagar

  Rumänien 6 arbetsdagar

  Sverige 10–82: 2 arbetsdagar. 62, 83–99: 3 arbetsdagar

  Tyskland 3–4 arbetsdagar

  Slovakien 6 arbetsdagar

  Slovenien 6 arbetsdagar

  Schweiz 4–5 arbetsdagar

  Danmark 0-4: 2 arbetsdagar. 5-9: 3 arbetsdagar

  Tjeckien 4-5 arbetsdagar

  Ungern 5 arbetsdagar

  Estland de största städerna: 1 arbetsdagar

  Posten svarar inte för de dröjsmål som åtgärderna av mållandets tull förorsakar försändelserna.

  Maximivikt
  Märkning och koder

  Avtalskunder får avgiftsfritt tillgång till utskriftsprogrammet Prinetti som skriver ut adresskort.

  För försändelser som innehåller varor och skickas till länder utanför EU fogas de följedokument som behövs för tulldeklaration.

  För varor som skickas i kommersiellt syfte behövs en handels- eller proformafaktura.

  Sändning

  Försändelserna hämtas hos avsändaren enligt avtal eller de kan lämnas på posten (avgång från landet följande arbetsdag).

  Försändelseuppföljning

  Försändelsens gång och uppgift om överlämning är synliga i försändelseuppföljningen.

  Mottagning

  Paketen levereras till adressaten i mållandet. Det är inte möjligt att använda postboxadress.

  I tjänsten ingår en leverans. Förvaringstiden för försändelsen efter ett leveransförsök är den vecka då försändelsen anländer samt följande vecka.

  Prissättning

  €/försändelse + €/kg Se prislista. Till priserna tillkommer gällande bränsletillägg.

  Export- och importtulldeklaration ingår i priset i länder utanför EU. Försändelsens adressat svarar för skatter och tullavgifter i mållandet.

  Leveransvillkor
  Innehållsbegränsningar

  Försändelsen får inte innehålla ämnen eller produkter som är förbjudna enligt Postens allmänna leveransvillkor.

  Mållandsspecifika förbud och begränsningar ska kontrolleras på Postens landspecifika sidor.

  Pengar, fritt konvertibla värdepapper, ädelmetaller, ädelstenar eller andra värdeföremål ska alltid skickas som assurerade försändelser.