Skip to main content
Med avtal

Småpaket

Högst 35 x 25 x 3 cm

Småpaket är ett förmånligt och behändigt sätt att skicka lätta småvaror som ryms i postlådan eller brevinkastet. Försändelserna delas alltid ut med dagsposten, i hela Finland.

  • Småpaket levereras i brevinkastet.
  • Levereras i inom 2–3 arbetsdagar
  • Ingå ett avtal om regelbunden hämtning, beställ en engångshämtning eller lämna in paketet på Postis serviceställe.
Transporttid

2-3 arbetsdagar.

Maksimimått
Minimimått

Inga minimimått. Fäst adresskortet på försändelsen så att streckkoden kan avläsas maskinellt. Adresskortet får inte vara vikt över förpackningens kant eller täcka stället där paketet försluts. Läs mer om adresskorten.

Sändning

Du kan ingå ett avtal med Posti om regelbunden hämtning av försändelser eller beställa en enskild hämtning för ditt leveransparti. Alternativt kan du själv föra paketen till Postis verksamhetsställe.

Försändelsen måste vara försedd med ett adresskort som godkänns av Posti. Posti erbjuder ett gratis utskriftsprogram för adresskort, som skickar elektroniska förhandsuppgifter om försändelsen (EDI-meddelande). Med EDI-meddelandet får du tillgång till tjänstens alla egenskaper.

Försändelseuppföljning

Småpaket omfattas av enkel uppföljning, dvs. avsändaren ser i försändelseuppföljningen när paketet hanteras av Posti.

Mottagning

Vi levererar försändelserna till adressatens brevinkast eller postlåda. Leveranserna sker på vardagar.

Om försändelsen inte ryms i brevinkastet eller postlådan förs den till adressatens närpost där den kan avhämtas. Om adressaten inte avhämtar försändelsen på posten returneras den till avsändaren efter 7 dygn.

Prissättning

€/st, se prislistan Till priserna tillkommer gällande bränsletillägg

Leveransvillkor
Returnering

Returadresskort kan skrivas ut med Postis utskriftsprogram, på Postis webbplats elle i det egna systemet. Returadresskortet kan placeras inuti försändelsen eller levereras separat till kunden.

Adressaten kan returnera försändelsen till valfritt verksamhetsställe eller beställa separat avhämtning som betalas av beställaren. Ej uthämtade försändelser returneras till avsändaren.

Annat att beakta

Adressatens mobiltelefonnummer är en obligatorisk uppgift.

Annan betalare

Transport och eventuella tilläggstjänster kan betalas av en annan än avsändaren.