Skip to main content
Med avtal

Postpaket

Högst 120 x 60 x 60 cm

Du kan behändigt hämta eller skicka postpaket via det heltäckande nätverket med över 2700 serviceställen, som omfattar Postis verksamhetsställen och paketautomater. Postpaketet hämtas hos dig senast kl. 17 eller du kan lämna in paketet på posten. Mottagaren kan hämta ut paketet efter kl. 19 på ankomstdagen. Paket delas även ut på lördagar till fler än 500 av Postis paketautomater och serviceställen i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Lahtis, Seinäjoki, Björneborg, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg.

 • Levereras i regel inom ett dygn.
 • Ingå ett avtal om regelbunden hämtning, beställ en engångshämtning eller lämna in paketet på Postis serviceställe.
 • Mottagaren hämtar ut försändelsen på posten eller i en paketautomat
Transporttid

Framme i regel följande arbetsdag efter sändning.

Maximimått

120 x 60 x 60 cm, i paketautomater 60 x 36 x 60 cm Med tilläggstjänsten Skrymmande 180 x 80 x 60 cm 35 kg Jämför måtten för olika paketprodukter

Minimimått

15 x 15 x 1 cm 100 g

Sändning

Du kan ingå ett avtal med Posti om regelbunden hämtning av försändelser eller beställa en enskild hämtning för ditt leveransparti. Alternativt kan du själv föra paketen till Postis verksamhetsställe.

Försändelsen måste vara försedd med ett adresskort som godkänns av Posti. Posti erbjuder ett gratis utskriftsprogram för adresskort, som skickar elektroniska förhandsuppgifter om försändelsen (EDI-meddelande). Med EDI-meddelandet får du tillgång till tjänstens alla egenskaper.

Försändelseuppföljning

Försändelsen förses med specificerande uppföljningskod. Försändelsens gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Mottagning

Adressaten får en ankomstavi per sms, e-post och i Postis mobil-app, om adressaten använder den. Om uppgifterna saknas skickas ett meddelande i pappersform. Detta gäller endast försändelser som avhämtas i Postis verksamhetsställen.

Ett påminnelsemeddelande skickas den fjärde dagen via sms, e-post och mobilappen. Om så önskas skickas en avgiftsbelagd påminnelse per brev den åttonde dagen. Paket kan också avhämtas på posten mot uppvisning av ankomstavi/försändelsekod och identitetshandling. Försändelser hämtas ut i paketautomat med en boxkod. Förvaringstiden för paket i serviceställen och i paketautomat är 7 dygn. Avhämtningsställen ligger vid goda trafikförbindelser på ställen med långa öppettider, ofta även under veckoslut och kvällar.

Prissättning

€/st+ €/kg, se prislistan (pdf) Ingen MPS-egenskap Till priserna tillkommer gällande bränsletillägg

Leveransvillkor
Returnering

Returadresskort kan skrivas ut med Postis utskriftsprogram, på Postis webbplats elle i det egna systemet. Returadresskortet kan placeras inuti försändelsen eller levereras separat till kunden.

Adressaten kan returnera försändelsen till valfritt verksamhetsställe eller beställa separat avhämtning som betalas av beställaren. Ej uthämtade försändelser returneras till avsändaren.

Fast track

Med Fast Track-tilläggstjänsten levereras Postpaket till mottagare i huvudstadsregionen under samma dag på vardagar om leveransen är i Postis terminal senast kl. 13. Processen ska alltid bestämmas skilt med varje kund. Paketen levereras hem till konsumenter mellan kl. 18 och 20.

Postförskott

Posti ansvarar för att postförskottsbeloppet betalas in på avsändarens konto på en bank med verksamhet i SEPA-området. Avsändaren ansvarar för att kontonumret och de specifika referensuppgifterna är korrekta. Om uppgifterna om konto, referens eller förhandsbelopp är bristfälliga, ansvarar Posti inte för förseningar i redovisningen eller för andra skador.

I postförskottsförsändelser används ett IBAN-kontonummer och en BIC-kod som identifierar banken enligt SEPA-bestämmelserna. Referensen är en nationell referenskod

Ömtåligt

Med tjänsten säkerställer du en försiktig hantering av de produkter som lätt kan gå sönder.

Påminnelseavisering per brev: i pappersform eller OmaPosti

Adressaten till en försändelse skickas ett påminnelsebrev i pappersformat eller via OmaPosti om försändelsen inte har avhämtats inom åtta (8) dagar efter ankomsten.

Personlig utlämning (inte möjlig i paketautomat)

Vi överlämnar försändelsen endast till den person som nämns på adresskortet. Med tjänsten säkerställer du en trygg leverans av även en värdefull försändelse.

Identifiering av paketautomatkund (möjlig endast i paketautomat)

Med tjänsten får du mer säkerhet t. ex. för att skicka sändningen med en faktura. Tjänsten priset är per 1 januari 2017 en 1 € / st.

 • Fraud i e-handel ökar och har blivit mer och mer sofistikerade.
 • Utmaningen är framför allt i samband med betalning av fakturan.
 • Mottagarens identifikation har varit en utmaning.
 • Mottagarens identifiering vid paketautomat är baserad på ett mobiltelefonnummer.
 • Mottagarens telefonnummer kontrolleras mot data i Postis system.
 • Om telefonnumret inte är erkänd kunden får för att identifiera i posttjänsten. Endast efter -- identifiering får kunden paket av paketautomaten.
 • Sidan för konsumenter som förklarar tjänsten kan hittas här (på finska): posti.fi/vahvista

  Vi rekommenderar att du använder identifieringstjänster endast när det behövs och med enskilda paket. Tjänsten styrs tekniskt med en tilläggstjänst kod. Exakt samma sätt som, till exempel, -postförskott (COD) tilläggstjänst. Identifieringstjänsten tilläggstjänst kod är 3151.

Förlängas liggetid

Försändelsens förvaringstid kan förlängas med sju (7) dygn. Användning av tjänsten förutsätter att avsändaren uppger tilläggstjänsten i EDI-meddelandet.

Annan betalare

Transport och eventuella tilläggstjänster kan betalas av en annan än avsändaren.

LQ Processtillstånd

Processtillstånd gäller endast för begränsade klassificeringar och ämnesmängder samt för dessa separat namngivna produkter.

Skrymmande

Du kan skicka försändelser med adresskort vars storlek överskrider huvudproduktens normala maximistorlek upp till maximistorleken för Stor-tilläggstjänsten

Instruktioner för packning

Välj förpackning enligt varans storlek. Se till att förpackningen är slagtålig och hel. Försändelsen ska tåla 4–5 gånger sin egen vikt.

Förpacka försändelsen i ett så snyggt och jämnt paket som möjligt. Välj en låda i rätt storlek för din försändelse så att innehållet inte kan röra sig i förpackningen. Vid behov kan du till exempel använda bubbelplast, cellplast eller skumgummi som fyllnad. Vidhäftande förpackningsmaterial och oregelbundet formade eller runda försändelser kan förorsaka problem vid den maskinella hanteringen. Det är bäst att använda papp eller papper som det yttersta förpackningsmaterialet.

När du skickar ditt paket via Posti kan du använda det förpackningsmaterial du vill. Du kan även återanvända gamla paket, bara de är hela, tål transport och inte har tidigare försändelseuppgifter kvar. Posti har ett omfattande urval av förpackningsmaterial som kan beställas via Postis webbutik eller köpas i Postis serviceställen.