Skip to main content
Med avtal

Hempaket

Högst 120 x 60 x 60 cm

Hempaket är en enkel lösning för webbutikskunder. Vi kontaktar i regel mottagaren under nästa arbetsdag och kommer överens om en leveranstid. De tillgängliga leveranstiderna varierar enligt område mellan kl. 9 och 21.

  • Levereras i regel inom ett dygn.
  • Ingå ett avtal om regelbunden hämtning, beställ en engångshämtning eller lämna in paketet på Postis serviceställe.
  • Försändelsen delas ut till den adress som anges på adresskortet och lämnas ut mot kvittens
Transporttid

I regel inom 1 arbetsdag

Maximivikt

120 x 60 x 60 cm
300 x 120 x 60 cm (tilläggsavgift för skrymmande försändelse)
35 kg

Jämför måtten för olika paketprodukter

Minimimått

15 x 15 x 1 cm 100 g

Sändning

Du kan ingå ett avtal med Posti om regelbunden hämtning av försändelser eller beställa en enskild hämtning för ditt leveransparti. Alternativt kan du själv föra paketen till Postis verksamhetsställe.

Försändelsen måste vara försedd med ett adresskort som godkänns av Posti. Posti erbjuder ett gratis utskriftsprogram för adresskort, som skickar elektroniska förhandsuppgifter om försändelsen (EDI-meddelande). Med EDI-meddelandet får du tillgång till tjänstens alla egenskaper.

Försändelseuppföljning

Försändelsen förses med specificerande uppföljningskod. Försändelsens gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Mottagning

Leveranserna sker på vardagar. I större städer sker utdelningen fram till kl. 21, inom övriga områden utdelas försändelserna senast kl. 14.

Telefonnumret är nödvändigt för att adressaten ska kunna nås. Om adressaten inte anträffas lämnas en begäran i pappersform om att adressaten ska ta kontakt. Om adressaten inte tar kontakt returneras försändelsen till avsändaren efter 7 dygn.

Prissättning

€/försändelse + €/kg, se prislistan. Till priserna tillkommer gällande bränsletillägg.

Leveransvillkor
Returnering

Returadresskort kan skrivas ut med Postis utskriftsprogram, på Postis webbplats elle i det egna systemet. Returadresskortet kan placeras inuti försändelsen eller levereras separat till kunden.

Adressaten kan returnera försändelsen till valfritt verksamhetsställe eller beställa separat avhämtning som betalas av beställaren. Ej uthämtade försändelser returneras till avsändaren.

Fast track

Med Fast Track-tilläggstjänsten levereras Postpaket till mottagare i huvudstadsregionen under samma dag på vardagar om leveransen är i Postis terminal senast kl. 13. Processen ska alltid bestämmas skilt med varje kund. Paketen levereras hem till konsumenter mellan kl. 18 och 20.

Postförskott

Posti ansvarar för att postförskottsbeloppet betalas in på avsändarens konto på en bank med verksamhet i SEPA-området. Avsändaren ansvarar för att kontonumret och de specifika referensuppgifterna är korrekta. Om uppgifterna om konto, referens eller förhandsbelopp är bristfälliga, ansvarar Posti inte för förseningar i redovisningen eller för andra skador.

I postförskottsförsändelser används ett IBAN-kontonummer och en BIC-kod som identifierar banken enligt SEPA-bestämmelserna. Referensen är en nationell referenskod

Ömtåligt

Med tjänsten säkerställer du en försiktig hantering av de produkter som lätt kan gå sönder.

Transport av farligt gods (VAK) och LQ Transport

Alla våra fordon och terminaler avsedda för VAK-transporter har ändamålsenlig säkerhetsutrustning.

Skrymmande

Du kan skicka försändelser med adresskort vars storlek överskrider huvudproduktens normala maximistorlek upp till maximistorleken för Stor-tilläggstjänsten

Utlämning utan mottagarens kvittens

Vi levererar din försändelse till mottagarens adress även om mottagaren inte är närvarande. Vi lämnar försändelsen på en skyddad plats.

Instruktioner för packning

Välj förpackning enligt varans storlek. Se till att förpackningen är slagtålig och hel. Försändelsen ska tåla 4–5 gånger sin egen vikt.

Förpacka försändelsen i ett så snyggt och jämnt paket som möjligt. Välj en låda i rätt storlek för din försändelse så att innehållet inte kan röra sig i förpackningen. Vid behov kan du till exempel använda bubbelplast, cellplast eller skumgummi som fyllnad. Vidhäftande förpackningsmaterial och oregelbundet formade eller runda försändelser kan förorsaka problem vid den maskinella hanteringen. Det är bäst att använda papp eller papper som det yttersta förpackningsmaterialet.

När du skickar ditt paket via Posti kan du använda det förpackningsmaterial du vill. Du kan även återanvända gamla paket, bara de är hela, tål transport och inte har tidigare försändelseuppgifter kvar. Posti har ett omfattande urval av förpackningsmaterial som kan beställas via Postis webbutik eller köpas i Postis serviceställen.