Skip to main content
Med avtal

Expresspaket

Högst 120 x 60 x 60 cm

Expressförsändelserna levereras till dina kunder under nästa arbetsdag mellan kl. 8 och 16 i nästan hela Finland. Om du behöver snabbare leverans kan du till exempel köpa tilläggstjänsten Morgon. Då levereras försändelserna före kl. 9 på morgonen. Bekanta dig även med de övriga tilläggstjänsterna, med hjälp av vilka tjänsten kan skräddarsys för mer krävande transportbehov. Alla Postis transporter är 100-procentigt koldioxidneutrala.

  • Levereras i regel inom ett dygn.
  • Ingå ett avtal om regelbunden hämtning, beställ en engångshämtning eller lämna in paketet på Postis serviceställe.
  • Försändelsen delas ut till den adress som anges på adresskortet och lämnas ut mot kvittens
Transporttid

I regel inom 1 arbetsdag

Maximivikt

120 x 60 x 60 cm
300 x 120 x 60 cm (tilläggsavgift för skrymmande försändelse)
35 kg

Jämför måtten för olika paketprodukter

Minimimått

15 x 15 x 1 cm 100 g

Sändning

Du kan ingå ett avtal med Posti om regelbunden hämtning av försändelser eller beställa en enskild hämtning för ditt leveransparti. Alternativt kan du själv föra paketen till Postis verksamhetsställe.

Försändelsen måste vara försedd med ett adresskort som godkänns av Posti. Posti erbjuder ett gratis utskriftsprogram för adresskort, som skickar elektroniska förhandsuppgifter om försändelsen (EDI-meddelande). Med EDI-meddelandet får du tillgång till tjänstens alla egenskaper.

Försändelseuppföljning

Försändelsen förses med specificerande uppföljningskod. Försändelsens gång och uppgifter om överlämningen visas i försändelseuppföljningen.

Mottagning

Försändelsen utdelas till den adress som anges på adresskortet och överlämnas mot kvittens. Tjänsten omfattar ett utdelningsförsök. Adressatens namn sparas i försändelseuppföljningen.

Om adressaten inte anträffas lämnas en ankomstavi, och försändelsen förs till adressatens närpost där den kan avhämtas. En ny avgiftsbelagd utdelning kan beställas för försändelsen. Försändelsen returneras till avsändaren om den inte hämtats när förvaringstiden löper ut.

Prissättning

€/försändelse + €/kg, se prislistan. Till priserna tillkommer gällande bränsletillägg.

Leveransvillkor
Returnering

Returadresskort kan skrivas ut med Postis utskriftsprogram, på Postis webbplats elle i det egna systemet. Returadresskortet kan placeras inuti försändelsen eller levereras separat till kunden.

Adressaten kan returnera försändelsen till valfritt verksamhetsställe eller beställa separat avhämtning som betalas av beställaren. Ej uthämtade försändelser returneras till avsändaren.

Morgon 09

Vi transporterar försändelsen till adressaten följande arbetsdag senast kl. 9. Tjänsten är tillgänglig i större stads- och tätortsområden.

Samma dag 00

Den snabbaste transporttjänsten för lokala behov. Vi hämtar försändelsen på morgonen vid avtalad tid och levererar den till mottagaren under samma arbetsdag.

Transport av farligt gods (VAK) och LQ Transport

Alla våra fordon och terminaler avsedda för VAK-transporter har ändamålsenlig säkerhetsutrustning.

Lördagsutdelning

Säkerställer tillgången eller hastighet för leverans av produkter även på utdelningsdagen.

Postförskott

Posti ansvarar för att postförskottsbeloppet betalas in på avsändarens konto på en bank med verksamhet i SEPA-området. Avsändaren ansvarar för att kontonumret och de specifika referensuppgifterna är korrekta. Om uppgifterna om konto, referens eller förhandsbelopp är bristfälliga, ansvarar Posti inte för förseningar i redovisningen eller för andra skador.

I postförskottsförsändelser används ett IBAN-kontonummer och en BIC-kod som identifierar banken enligt SEPA-bestämmelserna. Referensen är en nationell referenskod

Ömtåligt

Med tjänsten säkerställer du en försiktig hantering av de produkter som lätt kan gå sönder.

Exaktortsleverans

Vid Exaktortsleverans förs försändelsen till en avtalad plats hos adressaten, till exempel in i affären eller arbetsrummet. En exakt leveransplats och -tid avtalas med adressaten på förhand per telefon.

Uppackning ur transportförpackning

Vi packar upp försändelsen från transportförpackningen och ser till att förpackningsmaterialet återvinns på rätt sätt.

Hylltjänst

Försändelserna levereras fram till hyllan, packas upp och vid behov görs även tilläggsbeställningar. Tjänsten lämpar sig väl för exempelvis butikspåfyllningar eller påfyllnad av konsignationslager.

Telefonavisering före leverans

Adressaten kontaktas senast en timme före utdelning och en närmare utdelningstidpunkt meddelas.

Elektroniskt förhandsbesked

Vi skickar ett SMS till paketadressaten när chauffören lastat paketet i terminalen.

Personlig utlämning

Försändelsen utlämnas mot kvittens endast personligen till den adressat som har antecknats på försändelsen och försändelsen kan inte utlämnas mot fullmakt. Adressatens identitet kontrolleras alltid.

Instruktioner för packning

Välj förpackning enligt varans storlek. Se till att förpackningen är slagtålig och hel. Försändelsen ska tåla 4–5 gånger sin egen vikt.

Förpacka försändelsen i ett så snyggt och jämnt paket som möjligt. Välj en låda i rätt storlek för din försändelse så att innehållet inte kan röra sig i förpackningen. Vid behov kan du till exempel använda bubbelplast, cellplast eller skumgummi som fyllnad. Vidhäftande förpackningsmaterial och oregelbundet formade eller runda försändelser kan förorsaka problem vid den maskinella hanteringen. Det är bäst att använda papp eller papper som det yttersta förpackningsmaterialet.

När du skickar ditt paket via Posti kan du använda det förpackningsmaterial du vill. Du kan även återanvända gamla paket, bara de är hela, tål transport och inte har tidigare försändelseuppgifter kvar. Posti har ett omfattande urval av förpackningsmaterial som kan beställas via Postis webbutik eller köpas i Postis serviceställen.