Skip to main content
Utan avtal

Frakt utan avtal

Tjänsten lämpar sig för transport av tyngre varor, från enskilda kollin till fulla laster. Transportdokumentet är fraktsedel och som transportunderlag används lastpallar.

Lösningar för transporter som kräver specialhantering eller extra flexibilitet hittar du bland våra tilläggstjänster. På detta sätt ökar du även kundnöjdheten. Gör transportbeställningen så tidigt som möjligt på hämtningsdagen, senast kl. 12. Fulla laster och dellaster beställs dagen före hämtning.

Om transportbeställningen har gjorts före kl. 12 hämtas beställningen i enlighet med det lokala serviceregistret. Chauffören granskar försändelsen vid mottagning och lastar försändelsen. Avsändaren ansvarar för att försändelsen är förpackad på ett lämpligt sätt. Försändelsen levereras till mottagaren vardagar kl. 8–16. Om mottagaren är en privatperson kontaktar vi mottagaren personligen för att komma överens om bästa möjliga leveranstid. Det är bra att reservera en extra vardag för detta.

Du kan även beställa Posti Frakt via bland annat Unifaun och Consignor.

  • Med hjälp av frakttjänsten når du cirka 90 procent av företagen i Finland följande arbetsdag
  • I genomsnitt delas 97 procent av Postis fraktförsändelser ut fem dagar i veckan över natten.
Transport av farliga ämnen

Tjänsten möjliggör lagenlig transport av förpackade farliga ämnen och föremål.

Värmetransport

Vi transporterar produkterna i ett uppvärmt lastutrymme under hela transportprocessen. Försändelserna transporteras i ett uppvärmt (> +0 grader) lastutrymme. Tjänsten Värmetransport är tillgänglig vardagar under perioden den 1 oktober–30 april.

Utdelning till privatperson

Mottagaren är en person/adress (inkl. lantgårdar) som inte är ett företag. Vi kontaktar mottagaren och kommer överens om leveransdagen. Vi ringer före leveransen det telefonnummer som anges i beställningen. Lasten lossas intill fordonet. Försändelsen levereras till mottagaren vardagar kl. 8–16.

Schemalagd utdelning

Försändelsen levereras till mottagaren enligt tidtabell. Utvalda leveranstider är 07-09, 09-12, 12-14 och 14-16. Postnummerspecifika tidsfönster anges i den elektroniska beställningskanalen.

Telefonavisering före leverans

Vår chaufför ringer mottagaren före leverans och meddelar ankomsttiden. Tilläggstjänsten ger mottagaren extra tid att förbereda sig på att ta emot lasten. Mottagarens telefonnummer krävs.

Telefonavisering före avhämtning

Ring minst en timme före ankomst. Avsändarens telefonnummer krävs.

Leverans till specifik plats

Försändelsen kan levereras till en i förväg avtalad plats, dit man obehindrat kan leverera pall eller rullpall hos mottagaren, till exempel in i en butik eller ett arbetsrum. Vi ringer mottagaren för att avtala om det exakta leveransstället för försändelsen samt för att meddela leveranstiden. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Avhämtning från bestämd plats

Försändelsen kan hämtas från en specifik plats som har obehindrad passage. Tjänsten omfattar avtal av uthämtningstid. Avsändarens telefonnummer krävs. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Hylltjänst

Till tjänsten hör bl.a. att föra försändelsen till separat bestämd plats hos mottagande kundställe, lossning av försändelsen ur förpackningen, sätta försändelsens varor på plats (insortering på hyllor) och bortföring av förpackningsavfall. Dessutom kan man utföra till exempel inventering eller tilläggsbeställning. Tjänsten lämpar sig för regelbundna och på förhand avtalade varuleveranser. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Bortforsling av transportemballage

Fraktförsändelsen lossning ur transportunderlaget, förpackningsmaterialet transporteras bort och tas om hand på lämpligt sätt. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Utdelningsservice med lyftkran

Fraktförsändelsen hämtas eller delas ut med lyftkran. Utdelningsservicen med lyftkran är tillgänglig för försändelsepartier på mindre än 5 000 kg, där ett enskilt kollis vikt inte får överskrida 2 500 kg.

Personlig utlämning

Försändelsen utlämnas mot kvittens endast personligen till den adressat som har antecknats på försändelsen och försändelsen kan inte utlämnas mot fullmakt. Adressatens identitet kontrolleras alltid.

Utlämning utan mottagarens kvittens

Vi levererar din försändelse till mottagarens adress även om mottagaren inte är närvarande. Vi lämnar försändelsen på en skyddad plats.

Efterkrav

Vi debiterar mottagaren frakt- och godsavgiften med hjälp av en betalterminal när försändelsen levereras. Fraktförsändelsen lämnas ut till mottagaren mot en avgift som fastställts av kunden.

Leverans till terminal

Kunden kan lämna en transportfärdig fraktförsändelse direkt till terminalen för vidare transport. Den största tillåtna fraktvikten på försändelser som lämnas till terminalen är 2 500 kg.

Avhämtning från terminal

Kunden har möjlighet att adressera en försändelse direkt till en terminal där mottagaren avhämtar försändelsen. Posti kontaktar mottagaren när försändelsen anländer till terminalen. Mottagarens telefonnummer krävs.

Lång försändelse

Tilläggstjänsten gäller frakt av föremål och buntar som är 2,4–7,0 meter långa och som kan lastas på varandra. Transport av varor som är över 7 meter långa ska avtalas separat.

Försändelseuppgiftsrapport

Vi skickar en rapport med kundens försändelseuppgifter.

Vald leveransdag

Du kan välja att försändelsen levereras till mottagaren 1–5 vardagar efter den möjliga leveransdagen. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Skickar du regelbundet?

När du väljer Posti får du en bekant och garanterat pålitlig partner.