Skip to main content
Med avtal

Expressfrakt

Använd tjänsten Expressfrakt när du vill skicka stora försändelser eller paket i färdiga lastbärare, med samma adresskort som används vid sändning av paket. Transportunderlaget är rullpall eller lastpall.

Med hjälp av tjänsten Expressfrakt når du cirka 90 procent av företagen i Finland följande arbetsdag. I genomsnitt delas 97 procent av Postis fraktförsändelser ut fem dagar i veckan över natten.

Ingå ett avtal om regelbunden hämtning av försändelser med Posti eller beställ en enskild hämtning av ett leveransparti. Du har tillgång till tjänsten Posti SmartShip, där du kan skriva ut adresskort, skicka EDI-meddelanden och beställa hämtning. När du beställer hämtningen senast kl. 12 hämtar vi försändelsen under beställningsdagen.

Försändelsen levereras till mottagaren före kl. 16. Du får de närmare transporttiderna via leveranstidsförfrågan.

  • Med hjälp av frakttjänsten når du cirka 90 procent av företagen i Finland följande arbetsdag
  • I genomsnitt delas 97 procent av Postis fraktförsändelser ut fem dagar i veckan över natten.
Samma dag 00

Den snabbaste transporttjänsten för lokala behov. Vi hämtar försändelsen på morgonen vid avtalad tid och levererar den till mottagaren under samma arbetsdag.

Morgon 09

Vi transporterar försändelsen till adressaten följande arbetsdag senast kl. 9. Tjänsten är tillgänglig i större stads- och tätortsområden.

Kväll 21

Tjänsten lämpar sig särskilt för försändelser som levereras till konsumentadresser. Med adressaten avtalas om en utdelningstidpunkt. I större städer levereras försändelsen till adressatens lägenhet och kvällsutdelning sker fram till kl. 21. På övriga orter levereras försändelsen fram till kl. 16 och föraren hjälper till att bära in försändelsen.

Leverans till specifik plats

Försändelsen kan levereras till en i förväg avtalad plats, dit man obehindrat kan leverera pall eller rullpall hos mottagaren, till exempel in i en butik eller ett arbetsrum. Vi ringer mottagaren för att avtala om det exakta leveransstället för försändelsen samt för att meddela leveranstiden. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Ankomstavi i pappersformat

En ankomstavi skickas per brev till försändelsens mottagare.

Postförskott

Vi debiterar mottagaren en avgift som avsändaren fastställt när försändelsen levereras. Postförskott är ett snabbt sätt för din kund att betala och ett enkelt sätt för företaget att säkerställa betalningen.

Personlig utlämning

Försändelsen utlämnas mot kvittens endast personligen till den adressat som har antecknats på försändelsen och försändelsen kan inte utlämnas mot fullmakt. Adressatens identitet kontrolleras alltid.

LQ-transport

Tjänsten möjliggör lagenlig transport av förpackade farliga ämnen, såsom aerosoler eller spolarvätska, i begränsad omfattning i enlighet med lagen om transport av farliga ämnen (TFÄ).

Transport av farliga ämnen

Tjänsten möjliggör lagenlig transport av förpackade farliga ämnen och föremål.

Värmetransport

Vi transporterar produkterna i ett uppvärmt lastutrymme under hela transportprocessen. Försändelserna transporteras i ett uppvärmt (> +0 grader) lastutrymme. Tjänsten Värmetransport är tillgänglig vardagar under perioden den 1 oktober–30 april.

Hylltjänst

Till tjänsten hör bl.a. att föra försändelsen till separat bestämd plats hos mottagande kundställe, lossning av försändelsen ur förpackningen, sätta försändelsens varor på plats (insortering på hyllor) och bortföring av förpackningsavfall. Dessutom kan man utföra till exempel inventering eller tilläggsbeställning. Tjänsten lämpar sig för regelbundna och på förhand avtalade varuleveranser. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Bortforsling av transportemballage

Fraktförsändelsen lossning ur transportunderlaget, förpackningsmaterialet transporteras bort och tas om hand på lämpligt sätt. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Montering

Montering omfattar leverans av apparaten till installationsplatsen, installation så att den är klar att tas i bruk och bortförande av förpackningsavfallet till lämplig återvinning. Det är inte möjligt att utföra installationsarbeten som kräver tillstånd i anslutning till tjänsten. Monteringstiden är högst 15 minuter. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Transport till återvinning

I samband med leverans av en försändelse tar Posti en gammal produkt som motsvarar den nya produkten av mottagaren och transporterar den till lämplig återvinning eller förstörelse. Per en ny produkt kan beställas en transport av en motsvarande produkt till återvinning. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Installation

Apparatinstallation omfattar leverans av apparaten till installationsplatsen, installation som kräver tillstånd så att den är klar att tas i bruk och bortförande av förpackningsavfallet till lämplig återvinning. Tjänsten är tillgänglig för de flesta hushållsapparater och hemelektronikprodukter. Användning av tjänsten ska avtalas separat med Posti.

Telefonavisering före leverans

Vi kontaktar mottagaren per telefon före leveransen och meddelar leveranstidpunkten.

Utlämning utan mottagarens kvittens

Vi levererar din försändelse till mottagarens adress även om mottagaren inte är närvarande. Vi lämnar försändelsen på en skyddad plats.

Elektronisk föravisering

Vi skickar förhandsinformation om den försändelse som ska delas ut till det mobiltelefonnummer eller den e-postadress som avsändaren uppgett i EDI-meddelandet.

Avhämtning från terminal

Kunden har möjlighet att adressera en försändelse direkt till en terminal där mottagaren avhämtar försändelsen. Posti kontaktar mottagaren när försändelsen anländer till terminalen. Mottagarens telefonnummer krävs.