Skip to main content
Utan avtal

Vanligt brev

Högst 25 x 35,3 x 3 cm

Breven delas ut till mottagarna inom 4 dagar. Ett vanligt brev har ingen försändelsekod och kan således inte följas upp via försändelseuppföljningen.

Inrikes fixvärdemärken samt 1:a och 2:a klass fixvärdemärken kan användas som sådana för postning av inrikes brev (högst 50 g).

€1.60

  Beteckningar och koder

  Det behövs inga koder för inrikes brev.

  Sändning: Breven kan lämnas in på posten eller i en brevlåda.

  Leveransvillkor

  Leveransvillkor

  Grunder för ersättning av postförsändelser och max ersättningssbelopp

  Innehållsbegränsningar

  Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål. Posti svarar endast för försändelser som innehåller pengar, värdepapper eller andra värdeföremål när de skickas som en assurerad försändelse.

  Annat att beakta

  Om du vill att adressaten ska lösa ut ditt brev mot betalning kan du köpa tilläggstjänsten Postförskott.

  Bekanta dig också med Plus-märket

  Transporttid

  Breven delas ut till mottagarna inom 4 dagar.

  Maximi vikt

  2 kg

  Maximimått

  250 mm x 353 mm x 30 mm.

  Nya kund?

  Om du skickar mer än 10 brever per vecka, ska du bli en postkontraktskund. Som kontraktskund får du affärs-ID för tjänster och abonnemangskanaler.