Skip to main content
Med avtal

Standardbrev

Högst C5 (162 mm x 229 mm), tjocklek 5 mm

Standardbrev lämpar sig för maskinell sortering och är det förmånligaste sättet att skicka stora brevmängder. Leveranstiden bestäms enligt den tjänst du valt.

  • För kostnadseffektiv masspostning
  • Lämpar sig för informering och fakturering
  • Utdelningsdagar: måndag, onsdag, torsdag och fredag
Närmare information och villkor

Transporttid

Priority-standardbrev Priority-standardbrev som vardagar (mån.– fre.) lämnas in på posten enligt Postis anvisningar delas i regel ut till adressaten den andra vardagen och senast den tredje vardagen efter postinlämningsdagen.

Priority-standardbrev Pro Priority-standardbrev Pro som vardagar (mån.–fre.) lämnas in på posten enligt Postis anvisningar delas i regel ut till adressaten den andra vardagen och senast den tredje vardagen efter postinlämningsdagen. Breven kan levereras till de fastställda områdena inom en vardag, se postningsanvisningar

Economy-standardbrev Pro Economy-standardbrev Pro-försändelser som vardagar (mån.–fre.) lämnas in på posten enligt Postis anvisningar delas i regel ut till adressaten senast den fjärde vardagen efter att försändelsen skickats. När partistorleken är över 25 000 st. kommer breven fram på 2–3 dagar. Se postningsanvisningar

Vikt och mått

Maximivikt: 50 g

Maximimått: C5 (162 mm x 229 mm), tjocklek 5 mm

Minimimått: E6 (110 x 156 mm), tjocklek 0,2 mm

Beteckningar och koder

Försändelserna ska vara försedda med beteckningen Economy eller Priority Port Payé Finlande, som överensstämmer med Posti anvisningar och som anger transporthastigheten. Till beteckningen fogas alltid ett kundnummer (6 tecken), utifrån vilket man ska göra upp en försändelseförteckning för fakturering. Kunden ansvarar för tryck eller utskrift av försändelse- och portobeteckningen.

2D-kod - Priority-standardbrev: Vi rekommenderar att du använder en identifieringskod. Detta förutsätter att du använder Sorteringstjänsten.

2D-kod - Priority- och Economy-standardbrev Pro: Identifieringskoden måste användas, förutsätter användningen av Sorteringstjänsten.

Sändning

Priority-standardbrev Uppgifterna för försändelsen eller leveranspartiet ska meddelas via försändelseförteckningen. Lägg till varje försändelseparti en kontrollapp för den elektroniska försändelseförteckningen eller en styrlapp med försändelseförteckningens nummer. Kom ihåg att kvittera försändelseförteckningen som färdig innan du levererar försändelserna till postinlämningsstället.

De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Partier på under 100 exemplar kan lämnas till Postis serviceställe eller ett företagsserviceställe. Information om serviceställen och postinlämningstider finns här. Försändelserna får inte lämnas i en brevlåda.

Priority-standardbrev Pro Leveranspartiet ska postas via Postis Sorteringstjänst, och 2D-koden från Sorteringstjänsten ska skrivas ut på breven. De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Se närmare postningsanvisningar.

Economy-standardbrev Pro Leveranspartiet ska postas via Postis Sorteringstjänst, och 2D-koden från Sorteringstjänsten ska skrivas ut på breven. Sorteringstjänsten skapar även automatiskt en områdesindelning för postning i den elektroniska försändelseförteckningen. De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till en terminal adderas en (1) arbetsdag till transporttiden. Om du använder avhämtnings- och utdelningsservice, se till att försändelserna kommer fram till postinlämningsstället före den sista postinlämningstiden. Se närmare postningsanvisningar.

Mottagning

Delas ut i adressatens brevinkast eller postlåda i Postis grundutdelning.

Prissättning

Priority-standardbrev: Priset grundar sig på antalet brev och partistorleken.

Priority-standardbrev Pro: Priset grundar sig på antalet brev.

Economy-standardbrev Pro: Prissättningen av försändelser grundar sig på det regionala pris som fastställs enligt mottagarens postnummer. Du får mer information om tjänsten via företagskundtjänsten.

Extra hantering Riktigheten av mottagarens adressuppgifter påverkar prissättningen av Priority- och Economy-standardbrev Pro. Till standardbrev Pro-försändelser tillkommer automatiskt en avgiftsbelagd Extra hantering om adressatuppgifterna för brevet inte lämnas till Sorteringstjänsten enligt Postis anvisningar.

Produktvillkor

Lämpar sig inte för sändning av värdeföremål eller pengar. Innehållsbegränsningarna bestäms enligt Postis allmänna avtalsvillkor. Brev som inte uppfyller kraven behandlas och prissätts som Economy- eller Priority-brev.

Prissättning