Med avtal

Rekommenderat brev med avtal

Högst 250 x 353 x 30 mm

Ett rekommenderat brev är ett säkert sätt att leverera en försändelse till mottagaren. I tjänsten ingår en bekräftelse på att försändelsen har postats, försändelseuppföljning samt utlämning på Postis serviceställe. Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål.

  • Lämpar sig bland annat för sändning av betalkort, beslut och officiella meddelanden.
  • Försändelsen lämnas ut mot kvittering till adressaten eller till en person som adressaten befullmäktigat
  • Som tilläggstjänst kan brevet endast lämnas ut till adressaten