Skip to main content
Med avtal

Rekommenderat brev med avtal

Högst 250 x 353 x 30 mm

Ett rekommenderat brev är ett säkert sätt att leverera en försändelse till mottagaren. I tjänsten ingår en bekräftelse på att försändelsen har postats, försändelseuppföljning samt utlämning på Postis serviceställe. Lämpar sig inte för sändning av pengar eller värdeföremål.

  • Lämpar sig bland annat för sändning av betalkort, beslut och officiella meddelanden.
  • Försändelsen lämnas ut mot kvittering till adressaten eller till en person som adressaten befullmäktigat
  • Som tilläggstjänst kan brevet endast lämnas ut till adressaten
Transporttid

Levereras till ett postkontor som bestäms utifrån adressatens adress. Försändelsen kan i regel hämtas ut den andra eller senast den tredje vardagen efter postinlämningsdagen.

Maximivikt

2 kg

250 x 353 x 30 mm

250 x 353 x 30 mm

Minimimått

90 x 140 mm

Sändning

Lämnas in på posten eller postterminal. Alternativt kan den avgiftsbelagda hämtningstjänsten användas. Läs mer on sändning.

Den elektroniska ankomstavin är tillgänglig om kunden använder Posti SmartShip eller EDI-meddelandet.

Försändelseuppföljning

Med försändelsekoden kan man följa upp försändelsen i försändelseuppföljningen.

Mottagning av värdeförsändelser

Mottagaren får antingen en elektronisk ankomstavi eller en ankomstavi i pappersformat när försändelsen kan hämtas ut.

Försändelsen lämnas ut mot kvittering till adressaten eller till en person som adressaten befullmäktigat. Om kvitteringsrätten har begränsats med en tilläggstjänst, lämnas försändelsen endast ut till adressaten. Värdeförsändelser som är adresserade till företag eller samfund kan endast tas emot av en person som har firmateckningsrätt eller fullmakt.

Prissättning
Betalningssätt
Leveransvillkor
Förvaring

Försändelser som inte har kunnat lämnas ut till adressaten förvaras på servicestället i 14 dygn. Av ankomstavin framgår inom vilken tid försändelsen ska hämtas ut på servicestället. Endast en ankomstavi skickas. Eftersändning från ett serviceställe till ett annat förlänger inte den sammanlagda förvaringstiden på de olika serviceställena.

Personlig utlämning av en värdeförsändelse

Du kan begränsa kvitteringsrätten så att brevet endast lämnas ut till adressaten personligen.

Med tilläggstjänsten kan överlämningen av en försändelse begränsas till den fysiska person som angetts som adressat. En försändelse som adresserats till ett företag eller samfund kan inte begränsas med tilläggstjänsten.

Elektronisk ankomstavi för brev och Uthämtningspåminnelse

Med hjälp av en elektronisk ankomstavi erbjuder du din kund bättre service, får snabbare leverans av försändelser och minskar antalet outhämtade försändelser.

Som avtalskund har du avgiftsfri tillgång till elektronisk ankomstavi. Du har tillgång till elektronisk ankomstavi för inrikes rekommenderade brev, postförskottsbrev, brev med mottagningsbevis samt för assurerade försändelser. Du skickar ut en elektronisk förhandsuppgift i form av ett EDI-meddelande för försändelser som lämnats in för transport. Din kund får en ankomstavi utifrån EDI-meddelandet.

Elektronisk ankomstavi skickas i första hand via sms och e-post. Om adressaten inte nås via sms skickas ankomstavin per brev eller som ett elektroniskt brev till OmaPosti. Du har också tillgång till en avgiftsbelagd Uthämtningspåminnelse. Den förutsätter användning av elektronisk ankomstavi.

Om du använder beställningskanalen Posti SmartShip kan du börja använda den elektroniska ankomstavin genom att markera den under rubriken Tilläggstjänster. Kontakta Postis kundtjänst eller din kontaktperson för att få tillgång till EDI-meddelanden.